Hoạt động môi trường
Phát triển bền vững nhằm tạo ra môi trường sống xanh - sạch - đẹp là mục tiêu của “Ajinomoto” trong việc nỗ lực gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh với việc bảo vệ môi trường.
Xem thêm
Hoạt động xã hội
“Ajinomoto” triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội như Dự án Bữa ăn học đường, Phát triển hệ thống Dinh dưỡng Việt Nam.
Xem thêm
Tin tức và sự kiện
Trao 400 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại Đồng Nai
Ngày 11/11, 400 suất học bổng gồm tiền mặt và sản phẩm đã được trao đến các em học sinh nghèo hiếu học của tỉnh Đồng Nai thông qua quỹ học bổng “Cho em đến trường”.
   Tỉnh Phú Thọ triển khai thực đơn chuẩn dự án Bữa ăn học đường (31/10/2017)
   Tỉnh Kontum triển khai thực đơn chuẩn dự án Bữa ăn học đường (31/10/2017)
   Tỉnh Bắc Ninh triển khai thực đơn chuẩn dự án Bữa ăn học đường (30/10/2017)
   Tỉnh Lâm Đồng triển khai thực đơn chuẩn dự án Bữa ăn học đường (23/10/2017)
   Tỉnh Gia Lai triển khai thực đơn chuẩn dự án Bữa ăn học đường (28/09/2017)
   Tỉnh Quảng Ninh triển khai thực đơn chuẩn dự án Bữa ăn học đường (14/09/2017)
   Tỉnh Nghệ An triển khai thực đơn chuẩn dự án Bữa ăn học đường (12/09/2017)