Thông cáo báo chí
Thời gian
Tiêu đề
Ngày 25/10/2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM DỰ ÁN BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG TẠI GIA LAI
Ngày 13/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” dành cho 80 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh
Ngày 17/10/2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM DỰ ÁN BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG TẠI BẮC KẠN
Ngày 05/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” dành cho 46 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh
Ngày 25/9/2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM DỰ ÁN BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG TẠI NINH BÌNH
Ngày 29/08/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” dành cho 29 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh.
Ngày 20/9/2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM DỰ ÁN BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG TẠI SÓC TRĂNG
Ngày 23/08/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” dành cho 08 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh.
Ngày 12/9/2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM DỰ ÁN BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG TẠI HÒA BÌNH
Ngày 28/07/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” dành cho 51 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh.
Ngày 04/9/2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM DỰ ÁN BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG TẠI NAM ĐỊNH
Ngày 27/07/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nam Định phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” dành cho 61 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh.