Hoà sô coâng boá

Tên tiếng Việt sản phẩm

Tên tiếng Anh sản phẩm Hồ sơ
NƯỚC TƯƠNG PHÚ SĨ PHU SI SOY SAUCE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
NƯỚC TƯƠNG HƯƠNG VỊ NHẬT BẢN JAPANESE SOY SAUCE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® PROFESSIONAL SAUCE MAYONNAISE MAYONNAISE AJI-MAYO® PROFESSIONAL SAUCE MAYONNAISE Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® MAYONNAISE AJI-MAYO® Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT CHIÊN GIÒN CP CP CRISPY FLOUR Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT BÁNH RÁN PHA SẴN PANCAKE MIX POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM AJI-NGON® (HEO) VỊ NGON ĐẬM ĐÀ NHƯ NẤU TẠI NHÀ GRANULE SEASONING AJI-NGON® (PORK) THE RICH DELICIOUS TASTE LIKE HOME-MADE SOUP STOCK Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIẤM GẠO LÊN MEN FERMENTED RICE VINEGAR Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BỘT TẨM KHÔ CHIÊN GIÒN AJI-QUICK® COMPLETE SEASONING DRY CRISPY FLOUR Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: HỖN HỢP TĂNG VỊ BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® PLUS® AJI-NO-MOTO® PLUS® ENHANCED UMAMI SEASONING Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® FOOD ADDITIVE: AJI-NO-MOTO®
MONOSODIUM GLUTAMATE
Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: HỖN HỢP TĂNG VỊ BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® PLUS® (DÙNG CHO XUẤT KHẨU) AJI-NO-MOTO® PLUS® ENHANCED UMAMI SEASONING (USING FOR EXPORT ) Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BIRDY® CÀ PHÊ ĐEN BIRDY® BLACK COFFEE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BIRDY® CÀ PHÊ SỮA BIRDY® MILK COFFEE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT NÊM THỊT GÀ CHICKEN POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® CÁ KHO RIỀNG COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED FISH WITH GALANGAL Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® THỊT KHO TÀU COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED PORK WITH EGG Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® CÁ KHO COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED FISH Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® THỊT KHO COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED PORK Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT CANH SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® NGỌT DỊU (DÙNG CHO KÊNH NHÀ HÀNG) MAYONNAISE AJI-MAYO® MILD SWEET (FOR FS) Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO NGOT DỊU MAYONNAISE AJI-MAYO MILD SWEET Công văn đổi/ thêm nhãn
MAYONNAISE AJI-MAYO (VỊ DỊU) MAYONNAISE AJI-MAYO (MILD TASTE) Công văn đổi/ thêm nhãn
GIẤM LÊN MEN FERMENTED VINEGAR Công văn đổi/ thêm nhãn
GIẤM LÊN MEN 9 % FERMENTED VINEGAR 9 % Công văn đổi/ thêm nhãn
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BÚN BÒ HUẾ COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® HUẾ BEEF NOODLE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® PHỞ BÒ COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BEEF PHỞ Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® LẨU THÁI COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® THAI'S HOT POT Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước