Hoã trôï noâng nghieäp
Phân bón gốc

Là loại phân bón sinh học dạng lỏng với nền tảng chính là các Axít Amin với hàm lượng cao và axít humic sẽ giúp cây trồng tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng, cho năng suất và chất lượng cao.

Với hàm lượng đạm dễ tiêu (N) 4 % sẽ đáp ứng nhu cầu đạm của cây trồng một cách nhanh chóng, giúp cây trồng phát triển mạnh.

Ngoài ra, trong thành phần có chứa hàm lượng chất hữu cơ cao (> 10 %) có tác dụng cải tạo đất, làm cho đất trở nên tơi xốp, màu mỡ, giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng một cách dễ dàng.   

Phân bón sinh học AMI-AMI®

Chỉ tiêu chất lượng:

Chỉ tiêu Định lượng
Tổng axit amin 2%
Chất hữu cơ 10%
Nts 4%
pH 4.5 ~ 7.5
Tỷ trọng 1.1 ~ 1.4

                                       Đơn vị tính (%) các chất theo thể tích

Thành phần: Nước, Axít Amin, Hữu cơ, Đạm.

Công dụng: Cung cấp đạm, chất hữu cơ và các axít amin cho các loại cây trồng như: lúa, mía, cao su, cà phê, khoai mì... giúp cây trồng phát triển.

 

Phân bón sinh học AMI-AMI®α

Chỉ tiêu chất lượng:

Chỉ tiêu Định lượng
Tổng axít amin 2%
Nts 4%
P2O5 2%
K2O 2%
Chất hữu cơ 10%
pH 4,5 ~ 7,5
Tỷ trọng 1,1 ~ 1,4

                                                                            Đơn vị tính (%) các chất theo thể tích

Thành phần: Nước, Chất hữu cơ, Đạm (Nts), P2O5, K2O, Tổng các chất sinh học (Axít Amin)

Công dụng: Sử dụng cho các loại cây công nghiêp, cây ăn quả, cây rau… giúp cho cây trồng:

  • Rễ ra nhanh và mạnh.
  • Lá xanh tốt, hiệu lực kéo dài.
  • Cây sinh trưởng và phát triển mạnh.
  • Cải thiện hàm lượng mùn trong đất, giúp đất màu mỡ tơi xốp.
  • Tăng năng suất cây trồng.