Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto

Tập đoàn Ajinomoto áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng của riêng mình, Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt từ thu mua nguyên liệu đến bán sản phẩm.

Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA)

Được thành lập vào năm 1997, ASQUA là hệ thống đảm bảo chất lượng riêng của Tập đoàn Ajinomoto. Nó dựa trên ISO 9001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, cũng như các tiêu chuẩn quản lý sản xuất như Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), tiêu chuẩn quản lý vệ sinh thực phẩm và thực hành sản xuất tốt (GMP). * 1

Hệ thống cũng kết hợp Chính sách chung của Nhóm về Chất lượng, Quy định Đảm bảo Chất lượng của Ajinomoto, Quy định về Đảm bảo Chất lượng, Tiêu chuẩn Chất lượng và các quy tắc và yêu cầu khác do Tập đoàn hoặc mỗi tổ chức nội bộ thiết lập. Với ASQUA, Tập đoàn thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng nghiêm túc trên toàn thế giới, từ việc thu mua nguyên liệu thô đến bán sản phẩm, luôn theo đuổi sản xuất chất lượng cao hơn nữa. Các yêu cầu và mong đợi của khách hàng cũng được tận dụng kịp thời để cải tiến sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh.

Khung ASQUA

* 1. Các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý sản xuất, đã được thông qua cho các sản phẩm.

Các thành phần ASQUA

Tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto

Các Tiêu chuẩn Chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto được thiết kế để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng mức chất lượng mong đợi của thương hiệu Tập đoàn Ajinomoto và là những tiêu chuẩn nghiêm ngặt bao gồm nhiều lĩnh vực bao gồm đào tạo, ghi nhãn, đóng gói và truy xuất nguồn gốc, v.v.


Tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn Ajinomoto (ví dụ)

 • Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

 • Tiêu chuẩn đào tạo giáo dục về chất lượng

 • Tiêu chuẩn cho điều khiển Halal * 2

 • Tiêu chuẩn cho Kiểm soát Kosher * 3

 • Tiêu chuẩn cho việc ghi nhãn sản phẩm

 • Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng nguyên liệu thô

 • Tiêu chuẩn về An toàn và Vệ sinh của Vật liệu Đóng gói Thực phẩm

 • Tiêu chuẩn GMP thực phẩm

 • Tiêu chuẩn GMP cho các sản phẩm dược phẩm

 • Tiêu chuẩn cho HACCP

 • Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng các sản phẩm được thầu phụ và mua sắm

 • Tiêu chuẩn để phản hồi khiếu nại

 • Tiêu chuẩn để xác định ứng phó với các trường hợp khẩn cấp có chất lượng

 • Tiêu chuẩn cho Phòng vệ Thực phẩm * 4

 • Tiêu chuẩn để xác định nguồn gốc

 • Tiêu chuẩn để xử lý "Tiếng nói của khách hàng"

 • Tiêu chuẩn phản ánh “Tiếng nói của khách hàng”


* 2. Thực phẩm được phép ăn theo chế độ ăn kiêng Hồi giáo.

* 3. Thực phẩm được phép ăn theo chế độ ăn kiêng của người Do Thái.

* 4. Các biện pháp ngăn chặn việc cố ý đưa tạp chất lạ vào sản phẩm thực phẩm. Tập đoàn thực hiện giám sát ở mọi giai đoạn từ thu mua nguyên liệu đến bán sản phẩm, để ngăn chặn bất kỳ ai thêm chất độc hoặc các chất khác vào sản phẩm thực phẩm.

Khung tổ chức để triển khai ASQUA

Bao gồm các thành viên của ban quản lý cấp cao và báo cáo cho Ủy ban Quản lý, Ủy ban Đảm bảo Chất lượng là cơ quan cao nhất về đảm bảo chất lượng trong Tập đoàn Ajinomoto. Xem xét phản hồi của khách hàng, nó soạn thảo các chính sách và kế hoạch cơ bản liên quan đến đảm bảo chất lượng của Tập đoàn, và sau khi được Ủy ban quản lý phê duyệt, sẽ thúc đẩy việc triển khai chúng tại các công ty thuộc tập đoàn trên toàn thế giới. Định kỳ sáu tháng, Ủy ban Đảm bảo Chất lượng xem xét tình hình thực hiện chính sách và kế hoạch trong toàn Tập đoàn.

Ủy ban đảm bảo chất lượng

Khuôn khổ này đảm bảo rằng tất cả mọi người — từ lãnh đạo cao nhất đến nhân viên tuyến đầu làm việc trong lĩnh vực sản xuất và bán hàng — duy trì nhận thức rõ ràng về chất lượng sản phẩm và cam kết hoàn toàn cung cấp các sản phẩm an toàn xứng đáng với sự tin cậy của người tiêu dùng.

Hệ thống triển khai ASQUA

Đạt được chứng nhận của bên thứ ba

Tập đoàn Ajinomoto đang nỗ lực để đạt được các chứng nhận của bên thứ ba về ISO 9001. Tất cả các công ty thuộc nhóm được chứng nhận và các địa điểm của Tập đoàn Ajinomoto đang duy trì các chứng chỉ ISO 9001 của họ. Tập đoàn cũng đang tiến tới để đạt được Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC) 22000 * 5 tại nhiều cơ sở sản xuất từ ​​Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) theo yêu cầu của khách hàng.

Nhà máy Kawasaki ở Nhật Bản

* 5. Một tiêu chuẩn do GFSI ban hành được tạo ra bằng cách hợp nhất ISO 22000, tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và PAS 220, một chương trình chứng nhận về an toàn thực phẩm dành cho các nhà sản xuất thực phẩm.

Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao mức độ đảm bảo chất lượng

Tập đoàn Ajinomoto thúc đẩy các chương trình phát triển nguồn nhân lực của mình để nâng cao chất lượng hơn nữa. Hàng năm, Tập đoàn đánh giá chất lượng đào tạo của mình, và tạo ra các chương trình đáp ứng nhu cầu của từng tổ chức và công ty. Các chương trình sau đó được thực hiện theo một kế hoạch.

Khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

Hệ thống giáo dục đảm bảo chất lượng và các ví dụ về chương trình


Đào tạo chung

Toàn nhóm
 • Hội nghị kỹ thuật và quản lý Ajinomoto về chất lượng

Công ty TNHH Ajinomoto
 • Đào tạo cho nhân viên Nhật Bản ở nước ngoài (tiêu chuẩn ASQUA)

 • Đào tạo cho nhân viên mới (giáo dục sự hài lòng của khách hàng)

 • Đào tạo tuân thủ (các hoạt động đảm bảo chất lượng)


Giáo dục chuyên biệt

Toàn nhóm trên toàn thế giới
 • Khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

 • Trường ASQUA

Công ty TNHH Ajinomoto
 • Buổi học đánh giá chất lượng

 • Buổi học kiểm tra chất lượng * 6

Toàn nhóm ở Nhật Bản
 • Phiên nghiên cứu quản lý hàng đầu về chất lượng

 • Chương trình đào tạo về sự hài lòng của khách hàng

 • Giáo dục đánh giá viên nội bộ ISO 9001 (đạt được các bằng cấp mới)

 • Hội thảo kiểm toán chất lượng

 • Buổi học về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm

 • Tóm tắt về các xu hướng trong các sáng kiến ​​của chính phủ về lương thực, v.v.

Các trang web riêng lẻ

Thực hiện nhiều chương trình giáo dục liên quan đến chất lượng trong các lĩnh vực bao gồm tiêu chuẩn ISO 9001 và các loại GMP khác nhau


* 6. Đào tạo với mục đích nâng cao kiến ​​thức và chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn liên quan đến đảm bảo chất lượng, tập trung vào Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA).