THÔNG BÁO: Kết thúc thực hiện chương trình “Aji-ngon® Phủ Đỏ - Cào Vui Trúng Lớn” trước hạn tại 37 tỉnh/thành phố

THÔNG BÁO

(V/v: Kết thúc thực hiện chương trình “Aji-ngon® Phủ Đỏ - Cào Vui Trúng Lớn” trước hạn tại 37 tỉnh/thành phố)

 

 

Kính gửi            :  Quý Khách Hàng

                          

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ công văn số 2399/XTTM-QLXT, ngày 10 tháng 07 năm 2023 của Cục Xúc Tiến Thương Mại xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: “Aji-ngon® Phủ Đỏ - Cào Vui Trúng Lớn”. Nay Công ty xin thông báo đến Quý Khách Hàng thời gian kết thúc chương trình khuyến mại

“Aji-ngon® Phủ Đỏ - Cào Vui Trúng Lớn” trước thời hạn tại các tỉnh/thành phố theo thời gian như sau:

Stt

Tỉnh/thành phố

Thời gian kết thúc thực hiện chương trình

1

Vĩnh Phúc

trong ngày 12/07/2023

2

Phú Thọ

trong ngày 13/07/2023

3

Hòa Bình

trong ngày 24/07/2023

4

Thái Nguyên

trong ngày 21/07/2023

5

Cao Bằng

trong ngày 28/07/2023

6

Điện Biên

trong ngày 18/07/2023

7

Hà Giang

trong ngày 28/07/2023

8

Lai Châu

trong ngày 21/07/2023

9

Yên Bái

trong ngày 21/07/2023

10

Bắc Ninh

trong ngày 20/07/2023

11

Hải Dương

trong ngày 21/07/2023

12

Hưng Yên

trong ngày 28/07/2023

13

Hải Phòng

trong ngày 28/07/2023

14

Quảng Ninh

trong ngày 21/07/2023

15

Hà Nam

trong ngày 25/07/2023

16

Ninh Bình

trong ngày 21/07/2023

17

Hà Tĩnh

trong ngày 18/07/2023

18

Nam Định

trong ngày 21/07/2023

19

Nghệ An

trong ngày 25/07/2023

20

Thừa Thiên Huế

trong ngày 19/07/2023

21

Quảng Trị

trong ngày 26/07/2023

22

Quảng Bình

trong ngày 24/07/2023

23

Quảng Nam

trong ngày 20/07/2023

24

Quảng Ngãi

trong ngày 12/07/2023

25

Bình Định

trong ngày 19/07/2023

26

Đắk Lắk

trong ngày 26/07/2023

27

Đắk Nông

trong ngày 21/07/2023

28

Phú Yên

trong ngày 28/07/2023

29

Bình Dương

trong ngày 30/07/2023

30

Lâm Đồng

trong ngày 21/07/2023

31

Bình Thuận

trong ngày 27/07/2023

32

Đồng Nai

trong ngày 27/07/2023

33

Bến Tre

trong ngày 28/07/2023

34

Đồng Tháp

trong ngày 21/07/2023

35

Long An

trong ngày 26/07/2023

36

An Giang

trong ngày 21/07/2023

37

Kiên Giang

trong ngày 19/07/2023

 

Việc kết thúc chương trình khuyến mại tại các tỉnh, thành phố nêu trên sẽ căn cứ vào thời điểm thực tế phát hành hết số lượng thẻ cào tại từng địa bàn khuyến mại.

Công ty sẽ thông báo công khai về việc phát hành hết thẻ cào xác định trúng thưởng, dừng thực hiện chương trình khuyến mại tại các địa bàn khuyến mại và trên website của công ty: www.ajinomoto.com.vn để khách hàng được biết.