THÔNG BÁO: Kết thúc thực hiện chương trình “Hạt nêm TÔM THỊT- CÀO NGAY TRÚNG LỚN” trước hạn tại 18 tỉnh/thành phố)

THÔNG BÁO

(V/v: Kết thúc thực hiện chương trình “Hạt nêm TÔM THỊT- CÀO NGAY TRÚNG LỚN” trước hạn tại 18 tỉnh/thành phố)

 

 

Kính gửi            :  Quý Khách Hàng

                           

 

 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ công văn số 4771/XTTM-QLXT, ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Cục Xúc Tiến Thương Mại xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: “Hạt nêm TÔM THỊT- CÀO NGAY TRÚNG LỚN”.

Nay Công ty xin thông báo đến Quý Khách Hàng thời gian kết thúc chương trình khuyến mại

“Hạt nêm TÔM THỊT- CÀO NGAY TRÚNG LỚN” trước thời hạn tại các tỉnh/thành phố theo thời gian như sau:

Stt

Tỉnh/thành phố

Thời gian kết thúc thực hiện chương trình

1

Cao Bằng

trong ngày 22/12/2023

2

Đồng Tháp

trong ngày 18/12/2023

3

Hà Giang

trong ngày 18/12/2023

4

Lào Cai

trong ngày 26/12/2023

5

Lạng Sơn

trong ngày 18/12/2023

6

Thanh Hóa

trong ngày 22/12/2023

7

Đà Nẵng

trong ngày 18/12/2023

8

Thừa Thiên Huế

trong ngày 27/12/2023

9

Bình Định

trong ngày 22/12/2023

10

Đắk Lắk

trong ngày 18/12/2023

11

Phú Yên

trong ngày 27/12/2023

12

Hà Tĩnh

trong ngày 18/12/2023

13

Nghệ An

trong ngày 20/12/2023

14

Thái Nguyên

trong ngày 18/12/2023

15

Bắc Ninh

trong ngày 18/12/2023

16

Bình Thuận

trong ngày 18/12/2023

17

Hòa Bình

trong ngày 12/12/2023

18

Bắc Kạn

trong ngày 12/12/2023

Việc kết thúc chương trình khuyến mại tại các tỉnh, thành phố nêu trên sẽ căn cứ vào thời điểm thực tế phát hành hết số lượng thẻ cào tại từng địa bàn khuyến mại.

Công ty sẽ thông báo công khai về việc phát hành hết thẻ cào xác định trúng thưởng, dừng thực hiện chương trình khuyến mại tại các địa bàn khuyến mại và trên website của công ty: www.ajinomoto.com.vn để khách hàng được biết.