Mô hình Triết lý của Tập đoàn Ajinomoto

Cam kết của chúng tôi

 

Chúng tôi đóng góp cho cuộc sống khỏe mạnh hơn của người dân trên toàn thế giới bằng cách tận dụng thế mạnh về axit amin để giải quyết các vấn đề thực phẩm và sức khỏe liên quan đến thói quen ăn uống và dân số già hóa. 
 
Đó là cam kết của chúng tôi với khách hàng. Chúng tôi sử dụng sức mạnh của axit amin chủ yếu trong việc tạo ra những bữa ăn ngon, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển và phục hồi cũng như hỗ trợ sức khỏe thể chất. 
 
Thông qua các sản phẩm và dịch vụ, Tập đoàn Ajinomoto sẽ luôn đón đầu những thách thức mới và tiếp tục đóng góp mang đến cuộc sống thoải mái cũng như những bữa ăn ngon cho người dân trên toàn thế giới. 

 

Triết lý của chúng tôi


Kể từ khi thành lập, Tập đoàn Ajinomoto không ngừng thực thi các sáng kiến giúp giải quyết vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình. Những sáng kiến này đã đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn bằng việc nâng cao giá trị kinh tế thông qua giá trị chung với xã hội và cộng đồng địa phương. Những sáng kiến này được gọi chung là ASV (Hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto). Chúng tôi coi ASV là cốt lõi trong Triết lý doanh nghiệp của Tập đoàn (“Triết lý của chúng tôi”) khi chúng tôi cố gắng hiện thực hóa “Mục đích tồn tại”.

 

 

 

Hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto (ASV)

 

ASV đại diện cho sự cam kết không thay đổi của chúng tôi: Cùng với tất cả các bên liên quan và các công ty thành viên, chúng tôi giúp giải quyết các vấn đề xã hội, dẫn đến việc tạo lập ra giá trị kinh tế

 

 

Đường lối hoạt động

 

Để có thể theo đuổi và hiện thực hóa “Mục tiêu tồn tại”, chúng tôi xác định 04 giá trị cũng là cách thức tiếp cận và thực hiện mà mỗi thành viên Ajinomoto đều hướng tới trong công việc hàng ngày bao gồm:

  • Sáng tạo giá trị mới

  • Tinh thần tiên phong

  • Đóng góp xã hội

  • Tôn trọng giá trị con người

 

Video giới thiệu: Tìm hiểu Tập đoàn Ajinomoto