Sản phẩm trong nước

 
Tên tiếng Việt sản phẩm Tên tiếng Anh sản phẩm Hồ sơ
A. SẢN PHẨM THỰC PHẨM
BLENDY®  TRÀ SỮA ROYAL BLENDY®  ROYAL MILK TEA Hồ sơ công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu tái chế (1)
Công văn bổ sung thiết kế nhãn campaign (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM Aji-ngon®  (HEO) CHO BẾP  CHUYÊN NGHIỆP GRANULE SEASONING Aji-ngon® (PORK) FOR PROFESSIONAL KITCHEN Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi nhãn_thêm dấu môi trường
Công văn bổ sung quy cách đóng gói (5 kg)
Danh sách sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
THỨC UỐNG GIẤM GẠO VTOX - VỊ NHO Vtox Rice vinegar drink – Grape flavor Hồ sơ tự công bố
Danh sách sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
THỨC UỐNG GIẤM GẠO VTOX - VỊ VẢI Vtox Rice vinegar drink – Lychee flavor Hồ sơ tự công bố
Danh sách sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước

MAYONNAISE AJI-MAYO® 

VỊ NGUYÊN BẢN

MAYONNAISE AJI-MAYO® 

ORIGINAL TASTE

Hồ sơ tự công bố
Công văn thay đổi hạn sử dụng
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý  nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® VỊ NGỌT DỊU MAYONNAISE AJI-MAYO® MILD SWEET TASTE Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi nhãn_thêm dấu môi trường
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® CHO BÁNH MÌ MAYONNAISE AJI-MAYO® FOR BREAD Hồ sơ tự công bố
Danh sách sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
NƯỚC TƯƠNG PHÚ SĨ PHU SI SOY SAUCE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi nhãn_thêm dấu môi trường
Công văn đổi nhãn_thêm dấu môi trường (SKU 4,9L)
XÌ DẦU PHÚ SĨ PHÚ SĨ SOY SAUCE (FOR NORTH) Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
NƯỚC TƯƠNG PHÚ SĨ GIẢM MUỐI PHÚ SĨ SOY SAUCE (REDUCE SALT) Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® PROFESSIONAL SAUCE MAYONNAISE MAYONNAISE AJI-MAYO® PROFESSIONAL SAUCE MAYONNAISE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT BÁNH RÁN PHA SẴN PANCAKE MIX POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn bổ sung quy cách đóng gói
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi thiết nhãn_thêm dấu tái chế (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM AJI-NGON® (HEO) GRANULE SEASONING AJI-NGON® (PORK) Hồ sơ tự công bố
Công văn bổ sung thiết kế nhãn 
Công văn bổ sung nhãn Tết 2024
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIẤM GẠO LÊN MEN FERMENTED RICE VINEGAR Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu tái chế (2)
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu tái chế (SKU 4,9L)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
AJI-QUICK® BỘT CHIÊN GIÒN AJI-QUICK® CRISPY FLOUR Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: HỖN HỢP TĂNG VỊ BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® PLUS® AJI-NO-MOTO® PLUS® ENHANCED UMAMI SEASONING Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu tái chế (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® FOOD ADDITIVE: AJI-NO-MOTO®
MONOSODIUM L-GLUTAMATE
Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn thêm nhãn Tết 2024
Công văn bổ sung thiết kế nhãn_thêm "dấu tái chế"/ "Dấu môi trường"
Công văn bổ sung thiết kế nhãn_thêm "Dấu tái chế" bao bì 25 kg
Công văn bổ sung thiết kế nhãn_thêm "Dấu tái chế" 100g 140g
PHỤ GIA THỰC PHẨM: HỖN HỢP TĂNG VỊ BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® PLUS® (DÙNG CHO XUẤT KHẨU) AJI-NO-MOTO® PLUS® ENHANCED UMAMI SEASONING (USING FOR EXPORT) Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi nhãn gốc & nhãn phụ 
Công văn bổ sung quy cách đóng gói 
Công văn đổi thiết kế nhãn (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BIRDY® CÀ PHÊ ĐEN BIRDY® BLACK COFFEE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BIRDY® CÀ PHÊ SỮA BIRDY® MILK COFFEE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Xốt dùng ngay Kho Quẹt Kho Quẹt ready-to-eat sauce Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT NÊM THỊT GÀ CHICKEN POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu môi trường (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® CÁ KHO RIỀNG COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED FISH WITH GALANGAL Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi thiết kế nhãn (2)
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu môi trường (3) 
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® THỊT KHO TÀU COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED PORK WITH EGG Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi thiết kế nhãn (2)
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu môi trường (3) 
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® CÁ KHO COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED FISH Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi thiết kế nhãn (2)
Công văn đổi thiết kế_thêm dấu môi trường (3)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® THỊT KHO COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED PORK Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi thiết kế nhãn (2)
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu môi trường (3) 
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT CANH SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn thay đổi thông tin trên HSCB 
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu tái chế
MAYONNAISE AJI-MAYO® NGỌT DỊU (DÙNG CHO KÊNH NHÀ HÀNG) MAYONNAISE AJI-MAYO® MILD SWEET (FOR FS) Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn (1)
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu môi trường (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BÚN BÒ HUẾ COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® HUẾ BEEF NOODLE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn thay đổi chất liệu bao bì
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu môi trường
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® PHỞ BÒ COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BEEF PHỞ Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi thiết kế nhãn_thêm dấu môi trường
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn thay đổi hạn sử dụng chất liệu bao bì
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BÚN RIÊU CUA COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® RIEU CUA NOODLE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® LẨU THÁI COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® THAI'S HOT POT Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn bổ sung quy cách đóng gói
Công văn đổi thiết kế nhãn
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® LẨU KIM CHI COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® KIM CHI HOT POT Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi thiết kế nhãn
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® LẨU BÒ COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BEEF HOT POT Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM AJI-NGON® (GÀ) GRANULE SEASONING AJI-NGON® (CHICKEN) Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ THỊT HEO PLUS® SEASONING POWDER (PORK) PLUS® Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ FISH SAUCE PLUSTM SEASONING POWDER FISH SAUCE PLUS Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM AJI-NGON® (GÀ) CHO BẾP CHUYÊN NGHIỆP GRANULE SEASONING Aji-ngon® (CHICKEN) FOR PROFESSIONAL KITCHEN Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
AJI-QUICK® BỘT TẨM KHÔ CHIÊN GIÒN AJI-QUICK® DRY CRISPY FLOUR Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM Aji-ngon® (NẤM) GRANULE SEASONING Aji-ngon® (MUSHROOM) Hồ sơ công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT BÁNH RÁN PHA SÃN VỊ SÔ-CÔ-LA PANCAKE MIX POWDER - CHOCOLATE FLAVOR Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BLENDY® TRÀ MATCHA GẠO RANG

BLENDY® MATCHA GENMAI

Hồ sơ công bố
Công văn bổ sung thiết kế nhãn_thêm dấu tái chế (1)
Công văn bổ sung thiết kế nhãn campaign (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BLENDY® TRÀ MATCHA SỮA BLENDY® MATCHA LATTE Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn_thêm dấu môi trường (1)
Công văn bổ sung thiết kế nhãn campaign (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
THỰC PHẨM BỔ SUNG BLENDY® TRÀ ĐÀO HƯƠNG CAM SẢ - STEVIA FORTIFIED FOOD BLENDY® PEACH ORANGE LEMONGRASS TEA - STEVIA Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
THỰC PHẨM BỔ SUNG BLENDY® TRÀ VẢI HƯƠNG HOA HỒNG - STEVIA FORTIFIED FOOD BLENDY® LYCHEE ROSE TEA - STEVIA Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
DẦU HÀO OYSTER SAUCE Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
XỐT MÈ RANG AJI-XỐT ROASTED SESAME SAUCE AJI-XOT Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn thay đổi thiết kế nhãn
Công văn thay đổi nhãn SKU 235 g và thay đổi HSD
THỰC PHẨM BỔ SUNG: BỘT BÁNH RÁN PHA SẴN - BỮA SÁNG DINH DƯỠNG

FORTIFIED FOOD: PANCAKE MIX POWDER - NUTRITIOUS BREAKFAST

 

Hồ sơ công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn (1)
Công văn đổi/thêm nhãn (2) (Thêm dấu môi trường)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước

HẠT NÊM TÔM THỊT

GRANULE SEASONING PORK AND SHRIMP Hồ sơ công bố
Công văn bổ sung SKU
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
AJINOMOTO® HỘP QUÀ TẾT LỘC PHÁT 2024 AJINOMOTO® TET GIFT BOX LOC PHAT 2024 Công văn bổ sung nhãn Tết 2024
GIA VỊ NỀN CHO MÓN NƯỚC BASE SEASONING FOR NOODLE SOUP Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
B. SẢN PHẨM ĐỒNG HÀNH

PHÂN BÓN LÁ ĐA LƯỢNG - VI LƯỢNG - SINH HỌC AJIFOL® - C

MACRO - MICRO - BIOLOGICAL FERTILIZER FOR FOLIAR AJIFOL® - C

Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ VÔ CƠ NHIỀU THÀNH PHẦN AJIFOL® - CaB

MULTI-COMPONENT INORGANIC FERTILIZER FOR FOLIAR AJIFOL® - CaB

Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ ĐA LƯỢNG - VI LƯỢNG - SINH HỌC AJIFOL® - F

MACRO - MICRO - BIOLOGICAL FERTILIZER FOR FOLIAR  AJIFOL® - F

Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ ĐA LƯỢNG - TRUNG LƯỢNG - SINH HỌC AJIFOL® - K

MACRO - INTERMEDIATE - BIOLOGICAL FERTILIZER FOR FOLIAR AJIFOL® - K

Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ VÔ CƠ NHIỀU THÀNH PHẦN AJIFOL® - R

MULTI-COMPONENT INORGANIC FERTILIZER FOR FOLIAR AJIFOL® - R Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ NPK - SINH HỌC AJIFOL® - V

NPK - BIO FERTILIZER FOR FOLIAR AJIFOL® - V Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN SINH HỌC AMI-AMI®

BIO FERTILIZER AMI-AMI® Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN SINH HỌC - ĐA LƯỢNG AMI-AMI® α

BIO - MACRO FERTILIZER AMI-AMI® α Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC sAMI-1

ORGANIC FERTILIZER sAMI-1 Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC sAMI-2

ORGANIC FERTILIZER FERTILIZER sAMI-2 Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN - CHĂN NUÔI - THỦY SẢN FML FEED INGREDIENTS - LIVESTOCK - AQUATIC FML Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN - CHĂN NUÔI - THỦY SẢN AJITEIN®+ FEED INGREDIENTS - LIVESTOCK - AQUATIC AJITEIN®+ Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy