Sản phẩm trong nước

 
Tên tiếng Việt sản phẩm Tên tiếng Anh sản phẩm Hồ sơ
A. SẢN PHẨM THỰC PHẨM
BLENDY®  TRÀ SỮA ROYAL BLENDY®  ROYAL MILK TEA Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HỘP QUÀ TẾT 2023 TẾT 2023 GIFT BOX Công văn bổ sung nhãn
HẠT NÊM Aji-ngon®  (HEO) CHO BẾP  CHUYÊN NGHIỆP GRANULE SEASONING Aji-ngon® (PORK) FOR PROFESSIONAL KITCHEN Hồ sơ tự công bố
Danh sách sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
THỨC UỐNG GIẤM GẠO VTOX - VỊ NHO Vtox Rice vinegar drink – Grape flavor Hồ sơ tự công bố
Danh sách sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
THỨC UỐNG GIẤM GẠO VTOX - VỊ VẢI Vtox Rice vinegar drink – Lychee flavor Hồ sơ tự công bố
Danh sách sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HỘP QUÀ TẾT 2022 TẾT 2022 GIFT BOX Công văn bổ sung nhãn
HỘP QUÀ TẾT BIRDY® 2022

BIRDY® GIFT BOX - TẾT 2022

Công văn bổ sung nhãn

MAYONNAISE AJI-MAYO® 

VỊ NGUYÊN BẢN

MAYONNAISE AJI-MAYO® 

ORIGINAL TASTE

Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý  nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® VỊ NGỌT DỊU MAYONNAISE AJI-MAYO® MILD TASTE Hồ sơ tự công bố
Công văn bổ sung nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
NƯỚC TƯƠNG PHÚ SĨ PHU SI SOY SAUCE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn bổ sung nhãn
NƯỚC TƯƠNG HƯƠNG VỊ NHẬT BẢN JAPANESE SOY SAUCE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® PROFESSIONAL SAUCE MAYONNAISE MAYONNAISE AJI-MAYO® PROFESSIONAL SAUCE MAYONNAISE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn bổ sung quy cách đóng gói
MAYONNAISE AJI-MAYO® MAYONNAISE AJI-MAYO® Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn (1)
Công văn đổi/thêm nhãn (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT CHIÊN GIÒN CP CP CRISPY FLOUR Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT BÁNH RÁN PHA SẴN PANCAKE MIX POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn thêm SKU
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM AJI-NGON® (HEO) GRANULE SEASONING AJI-NGON® (PORK) Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIẤM GẠO LÊN MEN FERMENTED RICE VINEGAR Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Công văn bổ sung thiết kế nhãn "Dấu tái chế" / "Dấu môi trường"
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BỘT TẨM KHÔ CHIÊN GIÒN AJI-QUICK® COMPLETE SEASONING DRY CRISPY FLOUR Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: HỖN HỢP TĂNG VỊ BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® PLUS® AJI-NO-MOTO® PLUS® ENHANCED UMAMI SEASONING Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® FOOD ADDITIVE: AJI-NO-MOTO®
MONOSODIUM L-GLUTAMATE
Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn thêm nhãn Tết 2023
Công văn bổ sung thiết kế nhãn "Dấu tái chế"/ "Dấu môi trường"
Công văn bổ sung thiết kế nhãn "Dấu tái chế" bao bì 25 kg
Công văn bổ sung thiết kế nhãn "Dấu tái chế" 100g 140g
PHỤ GIA THỰC PHẨM: HỖN HỢP TĂNG VỊ BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® PLUS® (DÙNG CHO XUẤT KHẨU) AJI-NO-MOTO® PLUS® ENHANCED UMAMI SEASONING (USING FOR EXPORT) Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn (1)
Công văn đổi nhãn gốc & nhãn phụ (2)
Công văn bổ sung quy cách đóng gói 
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BIRDY® CÀ PHÊ ĐEN BIRDY® BLACK COFFEE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BIRDY® CÀ PHÊ SỮA BIRDY® MILK COFFEE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT NÊM THỊT GÀ CHICKEN POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® CÁ KHO RIỀNG COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED FISH WITH GALANGAL Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn (1)
Công văn đổi/thêm nhãn (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® THỊT KHO TÀU COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED PORK WITH EGG Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn (1)
Công văn đổi/thêm nhãn (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® CÁ KHO COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED FISH Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn (1)
Công văn đổi/thêm nhãn (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® THỊT KHO COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED PORK Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn (1)
Công văn đổi/thêm nhãn (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT CANH SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/thêm nhãn
MAYONNAISE AJI-MAYO® NGỌT DỊU (DÙNG CHO KÊNH NHÀ HÀNG) MAYONNAISE AJI-MAYO® MILD SWEET (FOR FS) Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn (1)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/thêm nhãn (2)
MAYONNAISE AJI-MAYO NGỌT DỊU MAYONNAISE AJI-MAYO MILD SWEET Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
CV thêm quy cách đóng gói
MAYONNAISE AJI-MAYO (VỊ DỊU)

MAYONNAISE AJI-MAYO (MILD TASTE)

Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIẤM LÊN MEN FERMENTED VINEGAR Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIẤM LÊN MEN 9 % FERMENTED VINEGAR 9 % Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BÚN BÒ HUẾ COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® HUẾ BEEF NOODLE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn thay đổi chất liệu bao bì
Công văn thay đổi nhãn (thêm dấu hiệu môi trường)
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® PHỞ BÒ COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BEEF PHỞ Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn thay đổi hạn sử dụng chất liệu bao bì
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® LẨU THÁI COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® THAI'S HOT POT Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/thêm nhãn (1)
Công văn đổi/thêm nhãn (2)
Công văn đổi/ thêm nhãn (3)
AJI-QUICK® LẨU KIM CHI GIA VỊ NÊM SẴN COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® KIM CHI HOT POT Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/ thêm nhãn
MĂM MĂM BỘT GIA VỊ BỔ SUNG VI CHẤT

MĂM MĂM - MICRONUTRIENT FORTIFIED SEASONING POWDER

Hồ sơ công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Công văn thay đổi thông tin trong HSCB
HẠT NÊM AJI-NGON® (GÀ) GRANULE SEASONING AJI-NGON® (CHICKEN) Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ THỊT HEO PLUS® SEASONING POWDER (PORK) PLUS® Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ FISH SAUCE PLUSTM SEASONING POWDER FISH SAUCE PLUS Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM AJI-NGON® (GÀ) CHO BẾP CHUYÊN NGHIỆP GRANULE SEASONING Aji-ngon® (CHICKEN) FOR PROFESSIONAL KITCHEN Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BỘT CHIÊN GIÒN LÂU RÔM RỐP COMPLETE SEASONING AJI-QUICK®CRISPY FLOUR Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn 1
Công văn đổi/thêm nhãn 2
Công văn đổi/thêm nhãn 3
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM Aji-ngon® (NẤM) GRANULE SEASONING Aji-ngon® (MUSHROOM) Hồ sơ công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT BÁNH RÁN PHA SÃN VỊ SÔ-CÔ-LA PANCAKE MIX POWDER - CHOCOLATE FLAVOR Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BLENDYTM CÀ PHÊ SỮA BLENDYTM MILK COFFEE Công văn đổi/ thêm nhãn
BLENDY® TRÀ MATCHA GẠO RANG

BLENDY® MATCHA GENMAI

Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BLENDY® TRÀ MATCHA SỮA BLENDY® MATCHA LATTE Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BLENDYTM TRÀ SỮA DÂU BLENDYTM STRAWBERRY MILK TEA Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BLENDYTM TRÀ SỮA ROYAL BLENDYTM ROYAL MILK TEA Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
DẦU HÀO OYSTER SAUCE Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
THỰC PHẨM BỔ SUNG: BỘT BÁNH RÁN PHA SẴN - BỮA SÁNG DINH DƯỠNG

FORTIFIED FOOD: PANCAKE MIX POWDER - NUTRITIOUS BREAKFAST

 

Hồ sơ công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước

HẠT NÊM TÔM THỊT

GRANULE SEASONING PORK AND SHRIMP Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước

BỘT GIA VỊ ĐA NĂNG CAO CẤP AJI-NO-MOTO® UP

PREMIUM VERSATILE SEASONING POWDER AJI-NO-MOTO® UP

Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
B. SẢN PHẨM ĐỒNG HÀNH

PHÂN BÓN SINH HỌC - VI LƯỢNG AJIFOL® - C

BIO - MICRO FERTILIZER AJIFOL® - C Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ VÔ CƠ NHIỀU THÀNH PHẦN AJIFOL® - CaB

MULTI-COMPONENT INORGANIC FOLIAR FERTILIZER 

AJIFOL® - CaB

Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ ĐA LƯỢNG - VI LƯỢNG - SINH HỌC 

AJIFOL® - F

MACRO - MICRO - BIO FOLIAR FERTILIZER AJIFOL® - F Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ ĐA LƯỢNG -TRUNG LƯỢNG - SINH HỌC AJIFOL® - K

MACRO - MEDIUM - BIO FOLIAR FERTILIZER 

AJIFOL® - K

Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ VÔ CƠ NHIỀU THÀNH PHẦN AJIFOL® - R

MULTI-COMPONENT INORGANIC FOLIAR FERTILIZER AJIFOL® - R Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Công văn đổi thêm nhãn

PHÂN BÓN LÁ VÔ CƠ NHIỀU THÀNH PHẦN AJIFOL® - S

MULTI-COMPONENT INORGANIC FOLIAR FERTILIZER AJIFOL® - S Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN LÁ NPK - SINH HỌC AJIFOL® - V

NPK - BIO FOLIAR FERTILIZER AJIFOL® - V Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN SINH HỌC AMI-AMI®

BIO FERTILIZER AMI-AMI® Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN SINH HỌC - ĐA LƯỢNG AMI-AMI® α

BIO - MACRO NUTRIENTS FERTILIZER AMI-AMI® α Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN HỮU CƠ - ĐA LƯỢNG - VI LƯỢNG sAMI-1

ORGANIC - MARCO - MIRCO FERTILIZER sAMI-1 Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN HỮU CƠ - ĐA LƯỢNG - VI LƯỢNG sAMI-2

ORGANIC - MARCO - MIRCO FERTILIZER sAMI-2 Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

PHÂN BÓN HỮU CƠ - ĐA LƯỢNG - VI LƯỢNG sAMI-3

ORGANIC - MARCO - MIRCO FERTILIZER sAMI-3 Hồ sơ công bố
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy