Phân bón sinh học AMI-AMI®

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

 

Công dụng:

Cung cấp đạm, hữu cơ và các Axit amin giúp cây trồng phát triển xanh tốt, cho năng suất cao và cải tạo đất.

 

Phân bón sinh học AMI-AMI®α

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:

 


Công dụng: 

-Ra rễ nhanh và mạnh, lá xanh tốt, hiệu lực kéo dài
-Cây sinh trưởng và phát triển mạnh. Tăng năng suất cây trồng
-Cải thiện hàm lượng mùn trong đất, giúp đất màu mỡ tơi xốp
-Tăng năng suất cây trồng.

 

Phân bón hữu cơ sinh học sAMI-1

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

 

Công dụng:
-Giàu Axit humic và Axit fulvic giúp thúc đẩy quá trình phát triển của vi sinh vật đất và cây trồng.
-Đa dạng vi lượng giúp cây trồng phát triển mạnh
-Thích hợp với mọi loại cây trồng.

 

Phân bón hữu cơ sinh học sAMI-2

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 


Công dụng:

-Giàu Axit humic và Axit fulvic giúp thúc đẩy quá trình phát triển của vi sinh vật đất và cây trồng.
-Đa dạng vi lượng giúp cây trồng phát triển mạnh
-Thích hợp với mọi loại cây trồng.