Phân bón sinh học AMI-AMI®

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Công dụng:

Cung cấp đạm, hữu cơ và các Axit amin giúp cây trồng phát triển xanh tốt, cho năng suất cao và cải tạo đất.

 

Phân bón sinh học AMI-AMI®α

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:

 


Công dụng: 

  • Ra rễ nhanh và mạnh, lá xanh tốt, hiệu lực kéo dài

  • Cây sinh trưởng và phát triển mạnh. Tăng năng suất cây trồng

  • Cải thiện hàm lượng mùn trong đất, giúp đất màu mỡ tơi xốp

 

Phân bón hữu cơ sinh học sAMI-1

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công dụng:

  • Giàu Axit humic và Axit fulvic giúp thúc đẩy quá trình phát triển của vi sinh vật đất và cây trồng.

  • Đa dạng vi lượng giúp cây trồng phát triển mạnh

  • Thích hợp với mọi loại cây trồng.

 

Phân bón hữu cơ sinh học sAMI-2

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 


Công dụng:

  • Giàu Axit humic và Axit fulvic giúp thúc đẩy quá trình phát triển của vi sinh vật đất và cây trồng

  • Đa dạng vi lượng giúp cây trồng phát triển mạnh

  • Thích hợp với mọi loại cây trồng