Chính sách chia sẻ nhóm về chất lượng

 

Chúng tôi đóng góp vào cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người trên toàn thế giới bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao.

 

  1. Chúng tôi hoàn toàn chú ý đến yêu cầu của khách hàng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng sự hài lòng của họ.

  2. Chúng tôi tích cực cung cấp thông tin thích hợp cho khách hàng và tiếp tục cải thiện độ tin cậy của mình.

  3. Chúng tôi không thỏa hiệp với vấn đề an toàn, tiến hành các cuộc khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng nhất có thể, trung thành tuân thủ các luật và quy định hiện hành, đồng thời luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng đồng nhất.

  4. Chúng tôi đảm bảo chất lượng thông qua Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Ajinomoto (ASQUA), dựa trên các khái niệm được nêu trong tiêu chuẩn ISO quốc tế.

  5. Dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo, mỗi nhân viên của công ty chúng tôi đều nỗ lực hết mình để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao thông qua công việc ở mọi cấp độ, từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất, phân phối, bán hàng và dịch vụ.