Phân bón lá NPK AJIFOL®-F

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

Công dụng:

 • Ra hoa nhiều, tập trung và đồng đều

 • Tăng khả năng thụ phấn cho cây

 • Hạn chế rụng hoa và trái non

 • Trái to, chắc, đẹp

 • Tăng năng suất

 

Phân bón lá NPK AJIFOL®-R

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

Công dụng:

Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết bao gồm các nguyên tố đa, trung, vi lượng và Axit amin giúp cho cây lúa:

 • Ra rễ mạnh, lá xanh tốt

 • Đẻ nhiều nhánh hữu hiệu

 • Đòng to, khỏe

 • Hạt to, năng hạt, chắc, sáng

 • Tăng năng suất

 

Phân bón lá NPK AJIFOL®-K

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

Công dụng:

 • Giúp cây chắc khỏe, tăng khả năng chống chịu

 • Ra hoa nhiều, tăng tỷ lệ đậu trái

 • Hạn chế rụng trái non

 • Trái cây to, chắc, đẹp

 

Phân bón lá NPK AJIFOL®-V

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

Công dụng:

Cây chè:

 • Phục hồi nhanh sau thu hoạch, bung nhiều búp, búp to, lá xanh dày, bóng mỡ

 • Hạn chế bị chẻ đọt sau 1-2 lứa thu hoạch

Rau màu:

 • Giúp cây non phát triển rễ nhanh và mạnh

 • Cây sinh trưởng và phát triển mạnh

 • Lá xanh dày, tăng sinh khối nhanh

 • Ra nhiều hoa, thụ phấn tốt, trái to, chắc, bóng

 

Phân bón lá vi lượng AJIFOL®-C

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

  

 

 

 

 

Công dụng:

Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết bao gồm các nguyên tố đa, trung, vi lượng, axit amin giúp cho cây:

 • Khôi phục tán lá nhanh sau thu hoạch

 • Ra hoa nhiều và đồng loạt

 • Tăng đậu trái, hạn chế rụng trái non

 • To trái, bóng trái

 • Tăng năng suất

 

Phân bón lá kali trung vi lượng AJIFOL®-CaB

 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

 

Công dụng:

AJIFOL-CaB với hàm lượng Bo và Ca hữu hiệu cao, đáp ứng kịp thời và nhanh chóng cho cây trồng, giúp cây:

 • Ra hoa nhiều, tập trung và đồng đều

 • Tăng khả năng thụ phấn cho cây

 • Hạn chế rụng hoa và trái non

 • Trái to, chắc, đẹp 

 • Tăng năng suất