DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG GIẢI NHẤT, NHÌ: Chương trình "Aji-ngon® PHỦ ĐỎ - CÀO LÀ TRÚNG"

Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/12/2022

 

STT Tên Khách Hàng Tỉnh Giải Nhất Giải Nhì
Nồi Cơm Điện Tiger JKW - A18W Bộ nồi inox 5 đáy Sunhouse SH780
1 Đặng Thị Quế Hà Tĩnh                                            1
2 Nguyễn Thị Cảnh Hà Tĩnh                                            1
3 Nguyễn Thị Đào Hà Tĩnh                                            1
4 Đào Thị Sen Hà Tĩnh                                            1
5 Đặng Thị Yến Hà Tĩnh                                            1
6 Bùi Thị Thái Hà Tĩnh                                            1
7 Nguyễn Thị Minh Hà Tĩnh                                            1
8 Trần Thị Liệu Hà Tĩnh                                            1
9 Lưu Thị Vịnh Hà Tĩnh                                            1
10 Lê Thị Thu Hà Tĩnh                                            2
11 Nguyễn Thị Thuý Hà Tĩnh                                            1
12 Trần Thị Thọ Hà Tĩnh                                            1
13 Nguyễn Thị Thiên Hà Tĩnh                                            1
14 Nguyệt Nam Hà Tĩnh                                            1
15 Nguyễn Thị Nhung Hà Tĩnh                                            2
16 Nguyễn Thị Hòe Hà Tĩnh                                            1
17 Nguyễn Thị Xuân Hà Tĩnh                                            1
18 Nguyễn Thị Hậu Hà Tĩnh                                            1
19 Phạm Thị Long Hà Tĩnh                                            1
20 Phạm Thị Mùi Hà Tĩnh                                            1
21 Phạm Thị Long Hà Tĩnh                                            1
22 Dì Tuệ Hà Tĩnh                                            1
23 Dì Vân Hà Tĩnh                                            1
24 Chị Huyền Hà Tĩnh                                            1
25 Bảy Trang Hà Tĩnh                                            2
26 Lan Lân Hà Tĩnh                                            1
27 Phạm Thị Tĩnh Hà Tĩnh                                            1
28 Nguyễn Thị Thúy Hà Tĩnh                                            1
29 Hùng Sương Hà Tĩnh                                            1
30 Tuấn Hiền Hà Tĩnh                                            1
31 Lê Hà Hà Tĩnh                                            1
32 Lê Thị Sương Hà Tĩnh                                            1
33 Nga Khang (dung Hữu) Hà Tĩnh                                            1
34 Thanh Duẩn Hà Tĩnh                                            1
35 Thành Yến Hà Tĩnh                                            2
36 Quang Lý Hà Tĩnh                                            1
37 Chị Tâm Hà Tĩnh                                            1
38 Thanh Bình Hà Tĩnh                                            1
39 Lực Loan Hà Tĩnh                                            1
40 Siêu Thị Mini Hà Tĩnh                                            1
41 Quang Ngọc Hà Tĩnh                                            1
42 Loan Hải Hà Tĩnh                                            1
43 Bách Hóa Thịnh Vượng Hà Tĩnh                                            1
44 Lợi Nga Hà Tĩnh                                            1
45 Phạm Thị Nhung Hà Tĩnh                                            1
46 Dì Lý Hà Tĩnh                                            1
47 Oanh Quang Hà Tĩnh                                            1
48 Lý Lĩnh Hà Tĩnh                                            1
49 Xuân Thành Hà Tĩnh                                            1
50 Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Trung Lương _đức Thuận Hà Tĩnh                                            1
51 Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Trung Lương_ Đức Thuận Hà Tĩnh                                          1  
52 Phan Thị Điều Nghệ An                                            1
53 Dung Anh Nghệ An                                            1
54 Hồ Thị Mận Nghệ An                                            1
55 Hoàng Thị Thu Nghệ An                                            1
56 Hà Thị Dương Nghệ An                                            1
57 Nguyễn Thị Thủy Nghệ An                                            2
58 Tạ Thị Hằng Nghệ An                                            1
59 Vương Thị Liên Nghệ An                                            1
60 Đinh Thị Thu Nghệ An                                            1
61 Hải Quân Nghệ An                                            1
62 Phan Thị Long Nghệ An                                            1
63 Bà Chung Nghệ An                                            1
64 Trần Thi Dung (quang Toàn) Nghệ An                                            1
65 Dương Thị Mai Nghệ An                                            1
66 Lê Hằng Nga Nghệ An                                            1
67 Ch Phúc Ánh Nghệ An                                            1
68 Trần Thị Hồng Nghệ An                                            1
69 Nguyễn Thị Hồng Nghệ An                                            1
70 Đậu Thị Hà Nghệ An                                            1
71 Nguyễn Thị Quyên (vinh Anh ) Nghệ An                                            1
72 Nguyễn Thị Minh Nghệ An                                            1
73 Hải Thu (anh Chín ) Nghệ An                                            1
74 Luu Viện (nguyên Trang) Nghệ An                                            1
75 Gương Lan Nghệ An                                            1
76 Nguyễn Thị Châu Nghệ An                                            1
77 Nguyễn Thị Lộc Nghệ An                                            1
78 Thái Thị Hiên Nghệ An                                            1
79 Thành Vinh Nghệ An                                            1
80 Trương Thị Uyên Nghệ An                                            1
81 Phan Thị Oanh Nghệ An                                            1
82 Lê Thị Thảo Nghệ An                                            1
83 Hán Trúc Nghệ An                                            2
84 Liên Xường Nghệ An                                            1
85 Thủy Dương Nghệ An                                            1
86 Nguyễn Thị Loan Nghệ An                                            1
87 Nguyễn Thị Hằng Nghệ An                                            1
88 Trần Bá Cảnh Nghệ An                                            1
89 Nguyễn Thị Vinh Nghệ An                                            1
90 Bình Mai Nghệ An                                            1
91 Đường Yến Nghệ An                                            1
92 Nguyễn Thị Hà Nghệ An                                            1
93 Hương Tân Nghệ An                                            1
94 Xuân Thi Nghệ An                                            1
95 Thành Phát Nghệ An                                            1
96 Phan Thị Hằng Nghệ An                                            1
97 Quý Hạnh Nghệ An                                            1
98 Tuyên Sơn Nghệ An                                            1
99 Lê Cảnh Thiện Nghệ An                                            1
100 Nguyễn Thị Nghĩa Nghệ An                                            1
101 Lê Thị Hiền Nghệ An                                            1
102 Lê Thị Thơm Nghệ An                                            1
103 Đặng Thị Huyền Nghệ An                                            1
104 Duy Vinh Nghệ An                                            3
105 Quang Nga Nghệ An                                            1
106 Hùng Lợi Nghệ An                                            2
107 Chị Hoa Nghệ An                                            2
108 Bà Hoa Nghệ An                                            1
109 Chị Tân Nghệ An                                            1
110 Thu Hương Nghệ An                                            1
111 Đinh Thị Thành Nghệ An                                            1
112 Vân Thọ (ngô Thị Vân) Nghệ An                                          1  
113 Đào Thị Hương Diệu Nghệ An                                            1
114 Nguyễn Thị Minh Nghệ An                                            1
115 Nguyễn Thị Thao Nghệ An                                            1
116 Quỳnh Danh Nghệ An                                            1
117 ST Mường Thanh Hoàng Mai, CN DNTN Xây Dựng Số 1, Tỉnh Điện Biên Nghệ An                                            2
118 Bà Diệp Nghệ An                                            1
119 Nguyễn Thị Thủy Nghệ An                                            1
120 Vũ Thị Thục Nghệ An                                            1
121 Dì Hoàng Nghệ An                                            1
122 Chị Dung Nghệ An                                            1
123 Mai Phương Nghệ An                                            1
124 Minh Thủy Nghệ An                                            1
125 Phạm Thị Quý Nghệ An                                            1
126 Việt Hường Nghệ An                                            1
127 Trí Nhung (hợp Bích) Nghệ An                                            1
128 Giang Hường Nghệ An                                            2
129 Minh Châu Nghệ An                                            1
130 Công Ty Tnhh Đức Tài Nghệ An                                            1
131 Võ Thị Hiên Nghệ An                                            1
132 Hoàng Thị Liệu Nghệ An                                            1
133 Chu Thị Tuyết Nghệ An                                            1
134 Hiền Hoàn Nghệ An                                            2
135 Hương Sỹ Nghệ An                                            1
136 Bà Hòa Nghệ An                                            1
137 Bình Tuấn Nghệ An                                            1
138 Lô Thị Tuất Nghệ An                                            1
139 Thanh Tịnh Nghệ An                                            1
140 Hóa Diệu Nghệ An                                            1
141 Hợp Yến Nghệ An                                            1
142 Long Hải Nghệ An                                            1
143 Thịnh Hường Nghệ An                                            1
144 Mạo Tý Nghệ An                                            1
145 Nguyễn Thị Nhài Nghệ An                                            1
146 Quỳnh Chi Nghệ An                                            1
147 Hiến Phương Nghệ An                                            1
148 Toàn Phương Nghệ An                                            1
149 Thu Thắng Nghệ An                                            2
150 Hồng Ngọc Nghệ An                                            1
151 Cường Dung Nghệ An                                            1
152 Thuần Lê Nghệ An                                            1
153 Tiềm Căn Nghệ An                                            1
154 Bà Phương Nghệ An                                            1
155 Vân Cần Nghệ An                                            1
156 Minh Hạnh Nghệ An                                            1
157 Lê Mai Nghệ An                                            1
158 Sinh Tuyết Nghệ An                                            1
159 Lộc Hồng Nghệ An                                            1
160 Hải Dương Nghệ An                                            1
161 Siêu Thị Phúc Thịnh Nghệ An                                            2
162 Hoàng Bách Nghệ An                                            1
163 Hùng Hằng Nghệ An                                            1
164 Hùng Tâm Nghệ An                                            1
165 Nguyễn Thị Liên Nghệ An                                            1
166 Trần Thị Sâm Nghệ An                                            1
167 Hương Giang Nghệ An                                            1
168 Nam Hường Nghệ An                                            1
169 Chị Oanh Nghệ An                                            1
170 Thịnh Thành Nghệ An                                            1
171 Phan Thị Ngân Nghệ An                                            1
172 Tám Hiếu Nghệ An                                          1  
173 Nguyễn Thị Hiên Thanh Hóa                                            1
174 Hoa Hùng Thanh Hóa                                            2
175 Đỗ Thùy Nga Thanh Hóa                                            1
176 Sáng Đào Thanh Hóa                                            1
177 Huệ Ngữ Thanh Hóa                                            2
178 Lê Thị Long Thanh Hóa                                            2
179 Lâm Dưỡng Thanh Hóa                                            1
180 Thuỷ Mận Thanh Hóa                                            1
181 Mạnh Vinh Thanh Hóa                                            2
182 Ngọc Sáng Thanh Hóa                                            1
183 Cao Thị Nga Thanh Hóa                                            1
184 Hữu Hương Thanh Hóa                                            1
185 Chị Lệ Thanh Hóa                                            1
186 Lê Thị Nhung Thanh Hóa                                            1
187 Vũ Thị Hà Thanh Hóa                                            2
188 Trương Thị Hiền Thanh Hóa                                            3
189 Phạm Thị Vinh Thanh Hóa                                            1
190 Lê Thị Bắc Thanh Hóa                                            1
191 Lý Hoà Thanh Hóa                                            1
192 Lê Thị Nhạn Thanh Hóa                                            1
193 Thanh Thảo Thanh Hóa                                            1
194 Nguyễn Thị Hạnh Thanh Hóa                                            1
195 Nguyễn Thị Duyên Thanh Hóa                                            1
196 Thu Phan Thanh Hóa                                            1
197 Chị Hường Thanh Hóa                                            1
198 Lê Thị Hợp Thanh Hóa                                            1
199 Phạm Thị Phượng Thanh Hóa                                            1
200 Nga Nhân Thanh Hóa                                            1
201 Bác Phú Thanh Hóa                                            1
202 Hưng Hường Thanh Hóa                                            1
203 Thanh Tâm Thanh Hóa                                            1
204 Chị Hà Thanh Hóa                                            1
205 Trịnh Thị Thuý Thanh Hóa                                            1
206 Lê Thị Hoà Thanh Hóa                                            1
207 Vũ Thị Chúc Thanh Hóa                                            1
208 Đỗ Thị Oanh Thanh Hóa                                            1
209 Huy Thúy Thanh Hóa                                            1
210 Dũng Hoa Thanh Hóa                                            2
211 Tư Thanh Thanh Hóa                                            1
212 Vũ Thị Hân Thanh Hóa                                            1
213 Trịnh Thị Nga Thanh Hóa                                            1
214 Cần Cơ Thanh Hóa                                            1
215 Nguyễn Thị Huyền Thanh Hóa                                            1
216 Đỗ Thị Huệ Thanh Hóa                                            1
217 Phạm Thị Phương Thanh Hóa                                            1
218 Chị Ngân Thanh Hóa                                            1
219 Chiến Thùy Thanh Hóa                                            1
220 Lê Thị Dung Thanh Hóa                                            1
221 Phiến Bình Thanh Hóa                                            1
222 Vũ Thị Nga Thanh Hóa                                            1
223 Hải Nguyệt Thanh Hóa                                            1
224 Cường Hưng Thanh Hóa                                            1
225 Yến Nhi Thanh Hóa                                            1
226 Hưng Nhung Thanh Hóa                                            1
227 Trịnh Ngọc Mạnh Thanh Hóa                                            1
228 Đoàn Thị Trạnh Thanh Hóa                                            1
229 Lê Thị Nga Thanh Hóa                                            1
230 Lý Nữ Thanh Hóa                                            1
231 Hòa Thực Thanh Hóa                                            1
232 Trường Cúc Thanh Hóa                                            1
233 Khánh Nhung Thanh Hóa                                            1
234 Nguyển Thị Tú Thanh Hóa                                            1
235 Lê Thị Hường Thanh Hóa                                            1
236 Chị Huệ Thanh Hóa                                            1
237 Phương Mai Thanh Hóa                                            1
238 Hanh Lan Thanh Hóa                                            1
239 Bắc Hạnh Thanh Hóa                                            1
240 Thuyết Thương Thanh Hóa                                            1
241 Lê Thị Thùy Thanh Hóa                                            1
242 Luân Thảo Thanh Hóa                                            1
243 Thắng Liên Thanh Hóa                                            1
244 Cô Hạnh Thanh Hóa                                            1
245 Lan Duẩn Thanh Hóa                                            1
246 Cô Hương Thanh Hóa                                            1
247 Cô Hường Thanh Hóa                                            1
248 Cô Dụng Thanh Hóa                                            1
249 Lâm Lý Thanh Hóa                                          1  
250 Lâm Minh Thanh Hóa                                            1
251 Tuấn Thúy Thanh Hóa                                            1
252 Duyên Chính Thanh Hóa                                            1
253 Phượng Huyền Thanh Hóa                                            1
254 Anh Thảo Thanh Hóa                                            1
255 Hạnh Sửu Thanh Hóa                                            1
256 Cô Thương Thanh Hóa                                            1
257 T+ Mart Thanh Hóa                                            1
258 Cô Hà Thanh Hóa                                            1
259 Chị Hiền Thanh Hóa                                            1
260 Chị Trang Thanh Hóa                                            1
261 Cô Thủy Thanh Hóa                                            1
262 Đoàn Thị Sáu Thanh Hóa                                            1
263 Dũng Hường Thanh Hóa                                            1
264 Em Hằng Thanh Hóa                                            1
265 Hải Duyên Thanh Hóa                                            1
266 Nguyễn Thị Huyên Thanh Hóa                                            1
267 Trung Duyên Thanh Hóa                                            1
268 Nguyễn Thị Thu Hà Quảng Bình                                            1
269 Nguyễn Thị Minh Khai Quảng Bình                                            1
270 Nguyễn Thị Thanh Quảng Bình                                            1
271 Ngô Thị Hợp Quảng Bình                                            1
272 Nguyễn Thị Hồng Quảng Bình                                            1
273 Trần Thị Cúc (lê Thị Cúc) Quảng Bình                                            1
274 Nguyễn Thị Nhỏ Quảng Bình                                            1
275 Ngô Thị Minh Quảng Bình                                            1
276 Lê Thị Thanh Quảng Bình                                            1
277 Nguyễn Thị Tú Quảng Bình                                            1
278 Phạm Thị Thu Hà Quảng Bình                                            1
279 Bùi Thị Xuân Quảng Bình                                            1
280 Trần Thị Hồng Quảng Bình                                            1
281 Nguyễn Thị Loan Quảng Bình                                            1
282 Võ Thị Tú Quảng Bình                                            1
283 Giang Thị Bảy Quảng Bình                                            1
284 Nguyễn Thị Trang Quảng Bình                                            1
285 Nguyễn Thị Ảnh Quảng Bình                                            1
286 Nguyễn Thị Hồng Quảng Bình                                            2
287 Nguyễn Thị Gái Quảng Bình                                            1
288 Trần Thị Hiền Quảng Bình                                            1
289 Phan Thị Hường Quảng Bình                                            1
290 Nguyễn Thị Thởi Quảng Bình                                            2
291 Nguyễn Thị Huệ Quảng Bình                                            1
292 Đỗ Thị Chung Quảng Bình                                            1
293 Chị Nguyên Quảng Bình                                            1
294 Ngọc Ánh Quảng Bình                                            1
295 Lê Thị Tuyết Quảng Bình                                            1
296 Nguyễn Thị Hoài Quảng Bình                                            1
297 Bùi Thị Hoa Quảng Bình                                            1
298 Nam Yến Quảng Bình                                            1
299 Phạm Thị Hương Quảng Bình                                            1
300 Thạch Nga Quảng Bình                                            1
301 Cảnh Thảo Quảng Bình                                            1
302 Ngô Thị Thơ Quảng Bình                                            1
303 Chị Gấm Quảng Bình                                            2
304 Hồng Hào Quảng Bình                                            1
305 Phạm Thị Huyền Quảng Bình                                            1
306 Nguyễn Thị Hiến (hồ Thị Loan) Quảng Bình                                            1
307 Nguyễn Thị Miền Quảng Bình                                            1
308 Dì Luyến Quảng Bình                                            1
309 Trần Thị Hạnh Quảng Bình                                            1
310 Trần Thị Giang Quảng Bình                                            1
311 Phan Thị Bền Quảng Bình                                            1
312 Phan Thị Thủy Quảng Bình                                            1
313 Lưu Thị Bé Quảng Bình                                            1
314 Khánh Linh Quảng Bình                                            1
315 Thúy Liễu Quảng Bình                                            1
316 Thanh Chương Quảng Bình                                            1
317 Hà Châu Quảng Bình                                            1
318 Dì Liễu Quảng Bình                                            1
319 Chị Liên Quảng Bình                                          1  
320 Đức Gái Quảng Bình                                            1
321 Mệ Tình Quảng Bình                                            1
322 Đinh Thị Hồng Quảng Bình                                            1
323 Dì Hương Quảng Bình                                            1
324 Phương Vũ Quảng Bình                                            1
325 Mệ Lan Quảng Bình                                            1
326 Dì Thọ Quảng Bình                                            1
327 Chị Khuyên Quảng Bình                                            1
328 Hùng Việt Quảng Bình                                            1
329 Chị Hảo Quảng Bình                                            1
330 Chị Hiền Quảng Bình                                            1
331 Chị Lương Quảng Bình                                            1
332 Hoàng Hiền Quảng Bình                                            1
333 Sờ Lái Quảng Bình                                            1
334 Bảo Anh Quảng Bình                                            1
335 Thanh Thủy Quảng Bình                                            1
336 Hoàng Thị Định Quảng Bình                                            1
337 Dì Đại Quảng Bình                                            1
338 Bé Dương Quảng Bình                                            1
339 Hưng Thịnh Quảng Bình                                            1
340 Quỳnh Nga Quảng Bình                                            1
341 Lan Dư Quảng Bình                                            1
342 Chị Duyên Quảng Bình                                            1
343 Mệ Lý Quảng Bình                                            1
344 Lê Thị Ngọc Quảng Bình                                            1
345 Tạp Hóa Tuyết Dưỡng Quảng Bình                                            1
346 Chiến Hữu Quảng Bình                                            1
347 Th Mệ Thành Quảng Bình                                            1
348 Phất Hương Quảng Bình                                            1
349 Duy Hoài Quảng Bình                                            1
350 Sơn Nga Quảng Bình                                            2
351 Dì Hoàn Quảng Bình                                            1
352 Gold Mart Quảng Bình                                            1
353 Tuấn Hà Quảng Bình                                            1
354 Nguyễn Thị Liên Quảng Bình                                            1
355 Hải Lệ Quảng Trị                                            1
356 Lê Thị Ái Phương Quảng Trị                                            1
357 Nguyễn Thị Ánh Quảng Trị                                            1
358 Nguyễn Thị Thiện Quảng Trị                                            1
359 Lê Thị Xuân Quảng Trị                                            1
360 Trần Thị Lê Quảng Trị                                            2
361 Nguyễn Thị Loan Quảng Trị                                            1
362 Lê Thị Lãnh Quảng Trị                                            1
363 Lê Thị Phi Yến Quảng Trị                                            1
364 Lê Yên Quảng Trị                                            1
365 Nguyễn Thị Chung Quảng Trị                                            1
366 Nguyễn Thị Hà Quảng Trị                                            1
367 Phan Thị Mai Quảng Trị                                            1
368 Lê Thị Hồng Hạnh Quảng Trị                                            1
369 Nguyễn Thị Thanh Quảng Trị                                            1
370 Trần Thị Nguyệt Quảng Trị                                            1
371 Ngô Thị Mai Liêu Quảng Trị                                            1
372 Nguyễn Thị Lý Quảng Trị                                            1
373 Nguyễn Thị Hương Quảng Trị                                            1
374 Lê Thị Ty Quảng Trị                                            1
375 Nguyễn Thị Tâm Quảng Trị                                            1
376 Hoàng Thị Uyên Quảng Trị                                            1
377 Lê Thị Tý(phượng Nhỏ) Quảng Trị                                            1
378 Phan Thị Hoài Linh Quảng Trị                                            1
379 Hoàng Thị Nguyên Quảng Trị                                            1
380 Hoàng Lan Quảng Trị                                            1
381 Phan Thị Hòa Quảng Trị                                            1
382 Nguyễn Thị Hải Quảng Trị                                            1
383 Châu Thị Thanh Thúy Quảng Trị                                            1
384 Chị Thương Quảng Trị                                            2
385 Chị Nhỏ Quảng Trị                                            1
386 Chị Xí Quảng Trị                                            1
387 Nguyễn Thị Lài Quảng Trị                                            1
388 Nguyễn Thị Huyền Quảng Trị                                            1
389 Lê Thị Liên Quảng Trị                                            1
390 Hùng Hồng Quảng Trị                                            1
391 Chị Điểu Quảng Trị                                            1
392 Shop Yoyo Quảng Trị                                            1
393 Bạch Vân Thừa Thiên Huế                                            1
394 Hiền Chi Thừa Thiên Huế                                            2
395 Phạm Thị Liên Thừa Thiên Huế                                            2
396 Nguyễn Thị Bông Cau Thừa Thiên Huế                                            1
397 Nguyễn Thị Trang Thừa Thiên Huế                                            1
398 Thuận Kiều Thừa Thiên Huế                                            3
399 Hạnh Trợ Thừa Thiên Huế                                            1
400 Phan Thị Trâm Thừa Thiên Huế                                            1
401 Nguyễn Thị Tuyết Thừa Thiên Huế                                            2
402 Lê Thị Kim Chi Thừa Thiên Huế                                            2
403 Lê Thị Thương Thừa Thiên Huế                                            1
404 Hoàng Thị Sâm Thừa Thiên Huế                                            1
405 Nguyễn Thị Yên Thừa Thiên Huế                                            1
406 Nguyễn Thị Thu Thủy Thừa Thiên Huế                                            1
407 Cái Thị Thu Thừa Thiên Huế                                            1
408 Nguyễn Thị Mỹ Thừa Thiên Huế                                            2
409 Trần Thị Hồng Thừa Thiên Huế                                            1
410 Nguyễn Thị Anh Thư Thừa Thiên Huế                                            1
411 Nguyễn Thị Thúy Thừa Thiên Huế                                            1
412 Ngô Thị Thương Thừa Thiên Huế                                            1
413 Võ Thị Thu Hường (võ Thị Xí) Thừa Thiên Huế<