DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG GIẢI NHẤT, NHÌ: Chương trình "Aji-ngon® PHỦ ĐỎ - CÀO NHANH TRÚNG NGAY"

Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/12/2022

 

STT Tên Khách Hàng Tỉnh Giải Nhất Giải Nhì
Nồi Cơm Điện Tiger JKW - A18W Bộ nồi inox 5 đáy Sunhouse SH780
1 Công Ty Cổ Phần Bk Mart Bắc Kạn 1  
2 Bùi Hoàng Đức Bắc Kạn                                            1
3 Chu Văn Hằng Bắc Kạn                                            1
4 Cường Liễu Bắc Kạn                                            1
5 Đinh Thị Giang Bắc Kạn                                            1
6 Đỗ Thị Hạnh Bắc Kạn                                            2
7 Đỗ Thị Hoa Bắc Kạn                                            1
8 Đỗ Thị Hương Bắc Kạn                                            1
9 Dương Thị Mới Bắc Kạn                                            1
10 Hà Thị Ngân Bắc Kạn                                            1
11 Hà Thị Thịnh Bắc Kạn                                            1
12 Hoàng Thanh Bình Bắc Kạn                                            1
13 Hoàng Thị Hoài Bắc Kạn                                            1
14 Hoàng Thị Phượng Bắc Kạn                                            2
15 Lường Thị Nhi Bắc Kạn                                            1
16 Lưu Thị Hiệp Bắc Kạn                                            1
17 Lý Thị Thu Bắc Kạn                                            1
18 Lý Thị Tuyến Bắc Kạn                                            1
19 Ma Thị Điểm Bắc Kạn                                            1
20 Ma Thị Lanh Bắc Kạn                                            2
21 Ma Thị Xuyến Bắc Kạn                                            1
22 Nguyễn Thị Bích Bắc Kạn                                            1
23 Nguyễn Thị Dung Bắc Kạn                                            1
24 Nguyễn Thị Hằng Bắc Kạn                                            2
25 Nguyễn Thị Hạnh Bắc Kạn                                            1
26 Nguyễn Thị Hiền Bắc Kạn                                            1
27 Nguyễn Thị Tâm Bắc Kạn                                            1
28 Nguyễn Thị Thái Bắc Kạn                                            1
29 Nguyễn Thị Xuân Bắc Kạn                                            1
30 Nông Thị Đặng Bắc Kạn                                            1
31 Phạm Thị Cầm Bắc Kạn                                            1
32 Phan Thị Thìn Bắc Kạn                                            1
33 Phùng Tài Hợp Bắc Kạn                                            1
34 Triệu Thị Hiền Bắc Kạn                                            1
35 Vũ Thị Thanh Bắc Kạn                                            1
36 Triệu thị thuỳ Cao Bằng 1  
37 Chị Hường Cao Bằng                                            1
38 Chu Thị Còn Cao Bằng                                            1
39 Chu Thị Thúy Cao Bằng                                            1
40 Đàm Đức Hòa Cao Bằng                                            1
41 Đàm Thị Thi (cô Phượng) Cao Bằng                                            1
42 Đào Thị Hương Cao Bằng                                            1
43 Đinh Nguyễn Ba Cao Bằng                                            1
44 Đinh Thị Hồng Cao Bằng                                            1
45 Đinh Thị Loan Cao Bằng                                            1
46 Đinh Văn Thủy Cao Bằng                                            1
47 Đỗ Minh Thủy Cao Bằng                                            1
48 Dương Thị Khoa Cao Bằng                                            1
49 Hồ Thị Hòa Long Cao Bằng                                            1
50 Hồ Thị Long Cao Bằng                                            1
51 Hoàng Bế Đà Cao Bằng                                            1
52 Hoàng Thanh Hòa Cao Bằng                                            1
53 Hoàng Thị Duyên Cao Bằng                                            1
54 Hoàng Thị Gấm Cao Bằng                                            1
55 Hoàng Thị Hoa Cao Bằng                                            1
56 Hoàng Thị Huyên Cao Bằng                                            1
57 Hoàng Thị Lằm Cao Bằng                                            1
58 Hoàng Thị Nha Cao Bằng                                            1
59 Hoàng Thị Thương Cao Bằng                                            1
60 Hoàng Thị Tươi Cao Bằng                                            1
61 Hoàng Thị Tuyết Cao Bằng                                            1
62 Hoàng Thúy Lan Cao Bằng                                            1
63 Lô Thị Nhi Cao Bằng                                            1
64 Lục Văn Quyết Cao Bằng                                            1
65 Lương Minh Huyền Cao Bằng                                            1
66 Lương Thị Hoa Cao Bằng                                            1
67 Lương Văn Tuông (đinh Thị Sáu) Cao Bằng                                            1
68 Lưu Thị Tiến Cao Bằng                                            1
69 Mạc Thị Xuân Cao Bằng                                            1
70 Minh Thường Cao Bằng                                            1
71 Ngọc Văn Tuyến Cao Bằng                                            1
72 Nguyễn Đức Thọ Cao Bằng                                            1
73 Nguyễn Kim Dung Cao Bằng                                            1
74 Nguyễn Thị Bình Cao Bằng                                            1
75 Nguyễn Thị Hường Cao Bằng                                            1
76 Nguyễn Thị Nga Cao Bằng                                            1
77 Nguyễn Trường Giang Cao Bằng                                            1
78 Nguyễn Văn Độ Cao Bằng                                            2
79 Nguyễn Văn Quảng Cao Bằng                                            1
80 Nh Triệu Tấn Cao Bằng                                            1
81 Nông Long Phi Cao Bằng                                            1
82 Nông Thị Hiền Cao Bằng                                            1
83 Nông Thị Nga Cao Bằng                                            1
84 Nông Thị Ngâm Cao Bằng                                            1
85 Nông Trung Kiên Cao Bằng                                            1
86 Phạm Thị Én Cao Bằng                                            1
87 Phan Thị Hơi Cao Bằng                                            1
88 Phan Thị Xanh Cao Bằng                                            1
89 Siêu Thị Phúc Đạt Cao Bằng                                            2
90 Tạ Thị Na Cao Bằng                                            1
91 Tô Thị Đan Cao Bằng                                            2
92 Trần Nông Thị Nhung Cao Bằng                                            1
93 Trần Thị Lê Cao Bằng                                            1
94 Trần Thị Mận (chị Oanh) Cao Bằng                                            1
95 Trần Văn Khanh Cao Bằng                                            1
96 Triệu Thị Huệ Cao Bằng                                            3
97 Triệu Thị Mến Cao Bằng                                            1
98 Triệu Thị Thuỳ Cao Bằng                                            2
99 Trương Thị Khuyến Cao Bằng                                            1
100 Trương Thị Lê Cao Bằng                                            1
101 Vũ Thị Hạt Cao Bằng                                            1
102 Chị Hậu Hà Nội 1  
103 Anh Điều Hà Nội                                            1
104 Anh Hiếu Hà Nội                                            1
105 Anh Phong Hà Nội                                            1
106 Anh Quảng Thủy Hà Nội                                            1
107 Anh Tâm Hà Nội                                            1
108 Anh Thắng Hà Nội                                            1
109 Atd Mart Hà Nội                                            1
110 Bà Châu Hà Nội                                            1
111 Bà Hồng Hà Nội                                            1
112 Bà Mai (cô Liên) Hà Nội                                            1
113 Bác Chi Hà Nội                                            1
114 Bảo Phú Hà Nội                                            1
115 Bảo Thanh Hà Nội                                            1
116 Bình Minh Hà Nội                                            1
117 Cát Minh Hà Nội                                            1
118 Ch An An Hà Nội                                            1
119 Chị Đào Hà Nội                                            1
120 Chị Duyên Hà Nội                                            1
121 Chị Giang Hà Nội                                            1
122 Chị Hằng Hà Nội                                            1
123 Chị Hằng Hà Nội                                            1
124 Chị Hằng Hà Nội                                            1
125 Chị Hảo Hà Nội                                            1
126 Chị Hiền Hà Nội                                            1
127 Chị Hiền Hà Nội                                            1
128 Chị Hiền Hà Nội                                            1
129 Chị Hồng Hà Nội                                            1
130 Chị Hồng Hà Nội                                            1
131 Chị Huệ Hà Nội                                            1
132 Chị Hương Hà Nội                                            1
133 Chị Hương Hà Nội                                            1
134 Chị Hương Xuân Hà Nội                                            1
135 Chị Lan Hà Nội                                            1
136 Chị Lan Hà Nội                                            1
137 Chị Liên Hà Nội                                            1
138 Chị Lụa Hà Nội                                            1
139 Chị Mai Hà Nội                                            1
140 Chị Mai Hà Nội                                            1
141 Chị Mến Hà Nội                                            1
142 Chị Minh Hà Nội                                            1
143 Chị Ngân Hà Nội                                            1
144 Chị Nguyệt Hà Nội                                            1
145 Chị Phổi Hà Nội                                            1
146 Chị Phương Hà Nội                                            1
147 Chi Que Hà Nội                                            1
148 Chị Quy Hà Nội                                            1
149 Chị Sen Hà Nội                                            1
150 Chị Tâm Hà Nội                                            1
151 Chị Thắm Hà Nội                                            1
152 Chị Thảo Hà Nội                                            1
153 Chị Thảo Hà Nội                                            1
154 Chị Thảo Hà Nội                                            1
155 Chị Thúy Hà Nội                                            1
156 Chị Thúy Hà Nội                                            2
157 Chị Vân Hà Nội                                            1
158 Chị Xuyến Hà Nội                                            1
159 Chị Yến Hà Nội                                            1
160 Chiến Thắng Hà Nội                                            1
161 Chín Cường Hà Nội                                            1
162 Chú Bình Hà Nội                                            1
163 Chú Duyên Hà Nội                                            1
164 Chu Minh Huệ Hà Nội                                            1
165 Cô Ánh Hà Nội                                            1
166 Cô Dung Hà Nội                                            1
167 Cô Duyên Hà Nội                                            1
168 Cô Hạnh Hà Nội                                            1
169 Cô Hương Hà Nội                                            1
170 Cô Huyền Hà Nội                                            1
171 Cô Lợi Hà Nội                                            1
172 Cô Mai Hà Nội                                            1
173 Cô Tài Hà Nội                                            1
174 Cô Tâm Hà Nội                                            1
175 Cô Thảo Hà Nội                                            1
176 Cô Thơm Hà Nội                                            1
177 Cô Thu Hà Nội                                            1
178 Cô Viết Hà Nội                                            1
179 Cô Xiêm (hùng Hải) Hà Nội                                            1
180 Cô Yến Bắc Hà Nội                                            1
181 Cửa Hàng D&h Hà Nội                                            1
182 Đăng Công Hà Nội                                            1
183 Đặng Thị Tâm Hà Nội                                            1
184 Diệu Linh Hà Nội                                            1
185 Đinh Thị Nhàn Hà Nội                                            1
186 Đỗ Hưng Hà Nội                                            1
187 Đỗ Thị Hà Hà Nội                                            1
188 Đỗ Thị Lan Hà Nội                                            1
189 Đỗ Thiị Mùi Hà Nội                                            1
190 Đoàn Thị Liên Hà Nội                                            1
191 Đức Anh Hà Nội                                            1
192 Dũng Lê Hà Nội                                            1
193 Dũng Thịnh Hà Nội                                            1
194 Duy Hải Hà Nội                                            1
195 Hải Bình Hà Nội                                            1
196 Hải Chung Hà Nội                                            1
197 Hạnh Định Hà Nội                                            1
198 Hiếu Thịnh Hà Nội                                            1
199 Hòa My Hà Nội                                            1
200 Hoa Tuấn Hà Nội                                            2
201 Hoan Lệ Hà Nội                                            1
202 Hồng Thanh Hà Nội                                            1
203 Hồng Tươi Hà Nội                                            1
204 Hồng Vụ Hà Nội                                            1
205 Hùng Thạch Hà Nội                                            1
206 Hương Ly Hà Nội                                            1
207 Huyền Điều Hà Nội                                            1
208 Kiên Tuyết Hà Nội                                            1
209 Kt Mart Hà Nội                                            1
210 Lê Thị Nga Hà Nội                                            1
211 Lê Thị Thắm Hà Nội                                            2
212 Liên Hệ Hà Nội                                            1
213 Linh Hương Hà Nội                                            1
214 Luận Hường Hà Nội                                            1
215 Mai Thị Lan Hà Nội                                            1
216 Mai Thủy Hà Nội                                            1
217 Mạnh Thắng Hà Nội                                            1
218 Minh Ngọc Hà Nội                                            1
219 Minh Quang Hà Nội                                            1
220 Nam Tiến Hà Nội                                            1
221 Nga Khải Hà Nội                                            1
222 Ngân Hưng (cô Hoàn) Hà Nội                                            2
223 Ngọc Anh Hà Nội                                            1
224 Ngọc Phẩm Hà Nội                                            1
225 Ngọc Quang Hà Nội                                            1
226 Nguyễn Hồng Điệp Hà Nội                                            1
227 Nguyễn Minh Huệ(chị Hà) Hà Nội                                            1
228 Nguyễn Ngọc Diệp Hà Nội                                            1
229 Nguyễn Phương Lan Hà Nội                                            1
230 Nguyễn Thanh Hương Hà Nội                                            1
231 Nguyễn Thị Bích Hà Nội                                            1
232 Nguyễn Thị Chi Hà Nội                                            1
233 Nguyễn Thị Cúc Hà Nội                                            1
234 Nguyễn Thị Hòa Hà Nội                                            2
235 Nguyễn Thị Nam Hà Nội                                            1
236 Nguyễn Thị Thái Hà Nội                                            1
237 Nguyễn Thị Thanh Huyền Hà Nội                                            2
238 Nguyễn Thị Thảo Hà Nội                                            1
239 Nguyễn Thị Thom Hà Nội                                            1
240 Nguyễn Thị Thuận Hà Nội                                            1
241 Nguyễn Thị Thuỷ Hà Nội                                            1
242 Nguyễn Thị Vân Hà Nội                                            1
243 Nguyễn Thu Minh Hà Nội                                            1
244 Nguyễn Thuý Hường Hà Nội                                            1
245 Nguyễn Tuyết Mai Hà Nội                                            1
246 Nguyễn Văn Huy Hà Nội                                            1
247 Phạm Thị Minh Hà Nội                                            1
248 Phạm Thị Phương Thảo Hà Nội                                            1
249 Phạm Văn Minh Hà Nội                                            1
250 Phi Thu Hà Nội                                            1
251 Phúc Thêu Hà Nội                                            1
252 Phùng Thị Hường(trường Hằng) Hà Nội                                            1
253 Phương Mùi Hà Nội                                            1
254 Quân Anh Hà Nội                                            1
255 Quang Luyến Hà Nội                                            1
256 Quang Tuấn Hà Nội                                            1
257 Quý Hiền Hà Nội                                            1
258 Quỳnh Anh Hà Nội                                            1
259 Shop Ủn Ỉn Hà Nội                                            1
260 Song Thương Hà Nội                                            1
261 Tạ Thị Phượng Hà Nội                                            1
262 Tân Thúy Hà Nội                                            1
263 Tạp Hóa Thu Sinh Hà Nội                                            1
264 Thành Hương Hà Nội                                            1
265 Thanh Pháp Hà Nội                                            1
266 Thanh Thường Hà Nội                                            1
267 Thiện Duyên Hà Nội                                            1
268 Thuy Doanh Hà Nội                                            1
269 Thủy Phấn Hà Nội                                            1
270 Thủy Toàn Hà Nội                                            1
271 Thuỳ Trang Hà Nội                                            1
272 Thủy Ước Hà Nội                                            1
273 Tình Hoàn Hà Nội                                            1
274 Tỉnh Lan Hà Nội                                            1
275 Toàn Lương Hà Nội                                            1
276 Trần Thị Phương Hà Nội                                            1
277 Trần Thị Phương( Chị Dương) Hà Nội                                            1
278 Trần Thị Thoa Hà Nội                                            1
279 Trịnh Thị Lan Hà Nội                                            1
280 Trọng Tuyết Hà Nội                                            1
281 Trung Quyên Hà Nội                                            2
282 Trương Thị Đông Hà Nội                                            1
283 Trương Thị Hà Hà Nội                                            1
284 Tuấn Anh Hà Nội                                            1
285 Tuấn Tuyết Hà Nội                                            1
286 Tùng Linh Mart Hà Nội                                            1
287 Uông Duy Anh Hà Nội                                            1
288 Uông Thị Quỳnh Hà Nội                                            1
289 Vân Phước Hà Nội                                            1
290 Vũ Linh Chi Hà Nội                                            1
291 Vũ Thị Quy Hà Nội                                            1
292 Vũ Thị Thu Hà Nội                                            1
293 Vũ Thị Vân Hà Nội                                            1
294 Xuân Ngọc Hà Nội                                            1
295 Đại Lý Trần Huyền Hòa Bình 1  
296 Bạch Thế Hải Hòa Bình                                            1
297 Bùi Thị Oanh Hòa Bình                                            1
298 Bùi Văn Thanh Hòa Bình                                            2
299 Cao Thị Phong Hòa Bình                                            1
300 Chị Dung Hữu Hòa Bình                                            1
301 Cửa Hàng Cường Huệ Hòa Bình                                            1
302 Cửa Hàng Dũng Thoa Hòa Bình                                            1
303 Cửa Hàng Hà Linh Hòa Bình                                            1
304 Cửa Hàng Hà Thắng Hòa Bình                                            1
305 Cửa Hàng Hằng Tuân Hòa Bình                                            2
306 Cửa Hàng Lan Đang Hòa Bình                                            3
307 Cửa Hàng Nga Vượng Hòa Bình                                            2
308 Cửa Hàng Nhất Hương Hòa Bình                                            1
309 Cửa Hàng Tiện Lợi Long Anh Hòa Bình                                            1
310 Cửa Hàng Toàn Nhung Hòa Bình                                            2
311 Đại Lý Hùng Hiền Hòa Bình                                            1
312 Đại Lý Mạnh Toàn Hòa Bình                                            1
313 Đại Lý Trần Huyền Hòa Bình                                            1
314 Đặng Thị Ngoãn Hòa Bình                                            1
315 Đỗ Thị Chúc Hòa Bình                                            1
316 Đỗ Thị Lương Hòa Bình                                            1
317 Dương Thị Cúc Hòa Bình                                            1
318 Lê Thị Lan Hòa Bình                                            1
319 Lê Thị Nhung Hòa Bình                                            1
320 Lê Thị Nhượng Hòa Bình                                            1
321 Nguyễn Chí Cường Hòa Bình                                            1
322 Nguyễn Thị Ngọc Hòa Bình                                            1
323 Nguyễn Thị Nhất Hòa Bình                                            1
324 Nguyễn Thị Nhung Hòa Bình                                            1
325 Nguyễn Thị Núi Hòa Bình                                            1
326 Nguyễn Thị Tẹo Hòa Bình                                            1
327 Nguyễn Thị Vân Hòa Bình                                            1
328 Phạm Thị Phông Hòa Bình                                            1
329 Phạm Thị Thuý Hòa Bình                                            5
330 Phùng Thị Lan Hòa Bình                                            1
331 Siêu Thị Gia Đình 388 Hòa Bình                                            3
332 Tạp Hoá Thành Long Hòa Bình                                            1
333 Trần Thị Bình Hòa Bình                                            1
334 Trần Thị Chung Hòa Bình                                            1
335 Trần Thị Sen Hòa Bình                                            2
336 Trần Thị The Hòa Bình                                            1
337 Trịnh Thị Hoa Hòa Bình                                            1
338 Vũ  Thị Năm Hòa Bình                                            1
339 Vũ Thị Huệ Hòa Bình                                            1
340 Chị Huế Phú Thọ 1  
341 Anh Huy Phú Thọ                                            1
342 Bằng Lung Phú Thọ                                            1
343 Chị Bích Phú Thọ                                            1
344 Chị Định Phú Thọ                                            1
345 Chị Hà Phú Thọ                                            1
346 Chị Lan Phú Thọ                                            1
347 Chị Thủy Phú Thọ                                            1
348 Chiến Dung Phú Thọ                                            1
349 Cô Dung C Phú Thọ                                            1
350 Cô Duyên Phú Thọ                                            1
351 Cô Hạnh Phú Thọ                                            1
352 Cô Hiền Kim Phú Thọ                                            1
353 Cô Huệ Phú Thọ                                            1
354 Cô Lưu Phú Thọ                                            1
355 Cô Nga Phú Thọ                                            1
356 Cô Sảy Phú Thọ                                            1
357 Cô Tân Phú Thọ                                            1
358 Cô Trinh Phú Thọ                                            1
359 Cô Vân Phú Thọ                                            1
360 Đại Lam Phú Thọ                                            1
361 Hà Vinh Phú Thọ                                            1
362 Hải Mỹ Phú Thọ                                            1
363 Hải Phương Phú Thọ                                            1
364 Hòa Dinh Phú Thọ                                            1
365 Hoàng Liên Phú Thọ                                            1
366 Lập Nga Phú Thọ                                            1
367 Lập Phương Phú Thọ                                            1
368 Linh Mai Phú Thọ                                            1
369 Nguyễn Thị Hương Phú Thọ                                            1
370 Nhạc Liên Phú Thọ                                            1
371 Nhung Tuyên Phú Thọ                                            1
372 Quang Hương Phú Thọ                                            1
373 San Nghĩa Phú Thọ                                            1
374 Sáu Hiền Phú Thọ                                            1
375 Thư Hải Phú Thọ                                            1
376 Toàn Huế Phú Thọ                                            1
377 Trần Thị Phượng Phú Thọ                                            1
378 Tuấn Hương Phú Thọ                                            1
379 Tuyên Thắm Phú Thọ                                            1
380 Zozo Tâm Dức Phú Thọ                                            1
381 Bình Thịnh Thái Nguyên                                            1
382 Bùi Thị Huệ Thái Nguyên                                            1
383 Công Ty Cổ Phần  Bcd Group Thái Nguyên                                            2
384

 

Công Ty Cổ Phần Thương Mại

Và Dịch Vụ  Minh Cầu

 

 

Thái Nguyên

 

 

 

                                         2

 

 

385

 

Công Ty Cổ Phần Thương Mại

Và Dịch Vụ Minh Cầu

 

 

Thái Nguyên

 

 

 

                                         1

 

 

386 Đào Thị Thanh Thái Nguyên                                            1
387 Đào Văn Trọng Thái Nguyên                                            1
388 Đinh Thị Mơ Thái Nguyên                                            1
389 Đỗ Thị Liên Thái Nguyên                                            1
390 Đỗ Thị Tuyên Thái Nguyên                                            1
391 Đỗ Thị Tuyết Thái Nguyên                                            1
392 Đồng Văn Long Thái Nguyên                                            1
393 Dương Thị Huế Thái Nguyên                                            1
394 Dương Thị Huyền Thái Nguyên                                            1
395 Dương Thị Tâm Thái Nguyên                                            1
396 Dương Thị Vui Thái Nguyên                                            1
397 Dương Văn Tròn Thái Nguyên                                            1
398 Giang Thị Dung Thái Nguyên                                            1
399 Lăng Thị Phương Lan Thái Nguyên                                            1
400 Lê Thị Hiệp Thái Nguyên                                            1
401 Lê Thị Oanh Thái Nguyên                                            1
402 Lê Thị Sinh Thái Nguyên                                            1
403 Lương Xuân Diệu Thái Nguyên                                            1
404 Ma Thị Huê Thái Nguyên                                            1
405 Mai Thu Hương Thái Nguyên                                            2
406 Nghiêm Thị Nga Thái Nguyên                                            1
407 Ngô Thị Tuyết Thái Nguyên                                            1
408 Nguyễn Đăng Tuấn Thái Nguyên                                            1
409 Nguyễn Ngọc Nam