Giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm

Giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm luôn là một vấn đề nghiêm trọng toàn cầu với con số lên tới 2,5 tỷ tấn mỗi năm theo ‘Food Waste Index Report (United Nations Environment Program, 2021)’. Con số này chiếm khoảng 17% sản lượng lương thực toàn cầu và có những tác động tiêu cực đáng kể về mặt môi trường, xã hội và kinh tế. 

 

Để giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm, Tập đoàn Ajinomoto đã và đang nỗ lực thực hiện sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu thô và thực phẩm khách hàng đã sử dụng hoặc thải bỏ thông qua vòng đời sản phẩm bằng việc hợp tác chặt chẽ để gây dựng niềm tin bền vững với các nhà cung cấp và người tiêu dùng. Ngoài ra, tập đoàn còn triển khai nâng cấp, tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng để giảm thiểu chất thải trong quá trình phân phối.


Trong kế hoạch quản lý trung hạn 2020-2025, Tập đoàn Ajinomoto hướng tới mục tiêu vừa kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho một tỷ người vừa cam kết tầm nhìn dài hạn nhằm giảm lượng thất thoát thực phẩm và lãng phí phát sinh trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, giữa việc chấp nhận nguyên liệu thô đến phân phối sản phẩm đến khách hàng nhằm giảm tác động tiêu cực đến môi trường xuống 33% trong năm 2022 và 50% vào năm 2025 so với năm 2018.


Tập đoàn Ajinomoto định nghĩa phần thất thoát và lãng phí thực phẩm có thể được chia thành phần ăn được và phần không ăn được. Các loại thất thoát và lãng phí thực phẩm chính phát sinh bao gồm các loại sau:

  • Thất thoát thực phẩm trong quá trình sản xuất

  • Thất thoát thực phẩm trong quá trình phân phối

  • Hàng hết hạn, hư hỏng trả về

Sơ đồ mô tả hoạt động xử lý thực phẩm 

 

Trong suốt hơn 30 năm thành lập và phát triển, Ajinomoto Việt Nam luôn tuân thủ nguyên tắc kinh doanh quan trọng của Tập đoàn, gọi là Hoạt động Tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto (The Ajinomoto Group Creating Shared Values) - ASV, mục tiêu giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm cũng là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động tạo lập giá trị chung của Ajinomoto Việt Nam. Cụ thể, Ajinomoto Việt Nam đã thực hiện hàng loạt các hoạt động giảm thiểu (Reduce) thất thoát và lãng phí thực phẩm bằng cách:

  • Cải tiến công đoạn sản xuất, giảm vấn đề về lỗi trong quy trình sản xuất

  • Giảm lượng nguyên liệu thô bị hư hỏng/hết hạn sử dụng bằng cách phối hợp với Phòng Kinh doanh lên kế hoạch cải thiện độ chính xác của dự báo các nguyên liệu hư hỏng/hết hạn

  • Giảm lượng sản phẩm bị hư hỏng/hết hạn sử dụng bằng cách tối ưu hóa thời hạn giao hàng thông qua hợp tác với các bên sản xuất, phân phối và bán hàng

  • Giảm các sự cố trong quy trình bằng cách thiết lập hệ thống mã vạch và thống nhất tên nguyên vật liệu để giảm việc sử dụng sai nguyên liệu

  • Đa dạng hóa thực đơn tại căn tin để tăng sự hài lòng của nhân viên nhằm giảm thức ăn thừa và lãng phí.

 

Ajinomoto đã thực hiện được Zero Food loss (loại trừ được thất thoát Thực phẩm) , mọi sản phẩm/ nguyên liệu hỏng, dư thừa trong quá trình sản xuất đều đã và đang được tái sử dụng (Reuse) hoặc tái chế (Recycle), mà không thải bỏ ra môi     trường. Lượng thực phẩm này có thể được tận dụng làm thức ăn gia súc hoặc tận dụng để sản xuất phân bón phục vụ sản xuất Nông nghiệp …

 

UNEP - UN Environment Program. 2021. UNEP Food Waste Index Report 2021. [online] Available at: [Accessed 26 February 2022].